Kết quả phỏng vấn


STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành ứng tuyển Đối tượng Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm HSG Cấp tỉnh HSG Cấp QG Ngày phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 Huỳnh Thị Mỹ HẠNH 26/8/1999Cần Thơ Công nghệ sinh học 1 8.6 8.6 8.3 8.5 23-03-2017 Xuất sắc
2 Lê Thanh HUY 13/1/1999Bến Tre Công nghệ sinh học 1 8.3 8.4 8.3 8.3 23-03-2017 Xuất sắc
3 Huỳnh Thanh TRÀ 2/11/1999Trà Vinh Công nghệ sinh học 1 8.3 8.2 7.9 8.1 23-03-2017 Chưa PV
4 Nguyễn Thị Châu HÂN 7/4/1999Long An Công nghệ sinh học 1 8.3 8.5 8.3 8.4 14-04-2017 Xuất sắc
5 Đỗ Chung ĐỈNH 24/10/1999Tiền Giang Sinh học ứng dụng 1 8.1 8.1 7.6 7.9 23-03-2017 Xuất sắc
6 Nguyễn Nhật MỸ 2/1/1999Bến Tre Công nghệ sinh học 1 8.4 8.3 8.2 8.3 23-03-2017 Xuất sắc
7 Đặng Phúc THỊNH 11/4/1999An Giang Công nghệ sinh học 1 8.6 8.6 8.3 8.5 3 23-03-2017 Xuất sắc
8 Phạm Hoàng MINH 18/6/1999Bến Tre Công nghệ sinh học 1 8.3 8.6 8.5 8.5 23-03-2017 Xuất sắc
9 Vũ Đức LƯƠNG Cà Mau Công nghệ sinh học 1 8.1 7.5 7.7 7.8 23-03-2017 Xuất sắc