Kết quả phỏng vấn


STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành ứng tuyển Đối tượng Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm HSG Cấp tỉnh HSG Cấp QG Ngày phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 Phạm Trần Diễm UYÊN 2/2/1999TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế 1 7.9 8 7.6 7.8 KK 23-03-2017 Đạt
2 Nguyễn Yến LINH 10/10/1999Tiền Giang Kế toán 1 7.9 8.2 7.4 7.8 23-03-2017 Đạt
3 Võ Thị Ngọc MAI 9/4/1999Tiền Giang Quản trị kinh doanh 1 8.7 8.5 8.4 8.5 3 23-03-2017 Đạt
4 Trương Thị Mỹ XUÂN 23/7/1999Long An Quản trị kinh doanh 1 8.7 8.7 8.6 8.7 23-03-2017 Xuất sắc
5 Đỗ Quang VINH 24/7/1999Bến Tre Kinh doanh quốc tế 1 9.4 9.2 9 9.2 3 23-03-2017 Xuất sắc
6 Hồ Bảo THƠ 17/7/1999Long An Quản trị kinh doanh 1 8.3 8 8.1 8.1 23-03-2017 Đạt
7 Nguyễn Văn CHIÊU 28/8/1999Bình Phước Kinh doanh quốc tế 1 8.8 9 8.7 8.8 23-03-2017 Xuất sắc
8 Lâm Phúc HẬU 9/6/1999Cà Mau Tài chính-Ngân hàng 1 8.8 8.6 8 8.5 23-03-2017 Chưa PV
9 Hồ Hoàng QUYÊN 22/1/1999Tiền Giang Kinh doanh quốc tế 1 7.8 7.9 7.8 7.8 23-03-2017 Đạt
10 Nguyễn Thị Huyền SƯƠNG 3/1/1999Long An Kinh doanh quốc tế 1 8.6 8.6 8.2 8.5 23-03-2017 Chưa PV
11 Lê Thị Ngọc VÂN 12/7/1999Tiền Giang Kinh doanh quốc tế 1 8 7.8 7.6 7.8 23-03-2017 Đạt
12 Đỗ Thị Ngọc NGOAN 10/12/1999Long An Kinh doanh quốc tế 1 8.8 8.8 8.4 8.7 23-03-2017 Xuất sắc
13 Trần Minh LAI 21/7/1999Tây Ninh Kinh doanh quốc tế 1 8.2 7.8 7.6 7.9 23-03-2017 Xuất sắc
14 Trần Duy KHAN 24/4/1999Bến Tre Kế toán 1 7.7 7.1 6.8 7.2 23-03-2017 Xuất sắc
15 Nguyễn Thành ĐẠT 1/11/1999Long An Quản trị kinh doanh 1 8.2 8.1 7.5 7.9 23-03-2017 Xuất sắc
16 Nguyễn Thị Kim VẸN 0/0/1998Kiên Giang Quản trị kinh doanh 1 8.2 8.2 8 8.1 23-03-2017 Đạt
17 Phạm Thị Mỹ DUYÊN 28/12/1999Tiền Giang Kinh doanh quốc tế 1 7.7 7.7 7.2 7.5 KK 23-03-2017 Đạt
18 Nguyễn Thị Khánh LY 30/3/1999Hưng Yên Quản trị kinh doanh 1 7.7 7.5 7.3 7.5 KK 16-05-2017 Xuất sắc
19 Hà Thị Thu THẢO 4/12/1999Lâm Đồng Kinh doanh quốc tế 1 8.8 9.1 8.8 8.9 2 23-03-2017 Xuất sắc
20 Hồ Ngọc DUNG 11/12/1999Hải Dương Quản trị kinh doanh 1 8.2 8.6 8.1 8.3 23-03-2017 Đạt
21 Nguyễn Thanh Thiên NGỌC 8/11/1999Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh 1 8.7 8.7 8.4 8.6 KK 23-03-2017 Xuất sắc
22 Nguyễn Ý NHƯ 24/9/1999Trà Vinh Kinh doanh quốc tế 1 8.1 8.5 8 8.2 KK 23-03-2017 Đạt
23 Nguyễn Trí DŨNG 10/3/1999Long An Kinh tế 1 8.2 8.1 7.9 8.1 23-03-2017 Chưa PV
24 Võ Thị Quế TRÂN 4/4/1999Tây Ninh Kinh doanh quốc tế 1 8.7 8.8 8.7 8.7 3 23-03-2017 Đạt
25 Nguyễn Thị Trúc ANH 6/3/1999Vĩnh Long Kinh doanh quốc tế 1 8.2 8.3 8.6 8.4 23-03-2017 Chưa PV
26 Trần Đức NĂNG 7/11/1999Bến Tre Kinh doanh quốc tế 1 8.7 8.4 8.3 8.5 3 23-03-2017 Đạt
27 Nguyễn Thanh HÒA 21/1/1999Bình Phước Kinh doanh quốc tế 1 8.9 8.6 8.7 8.7 23-03-2017 Xuất sắc
28 Nguyễn Phương NGỌC 15/5/1999Bến Tre Kinh doanh quốc tế 1 8.6 8.7 8.7 8.7 23-03-2017 Chưa PV
29 Nguyễn Thị Kim NGÂN 21/2/1999TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh 1 9.3 9.2 9.1 9.2 2 23-03-2017 Chưa PV
30 Ngô Thị Thanh TRÚC 6/3/1999Vĩnh Long Kinh doanh quốc tế 1 8.7 8.6 8.2 8.5 KK 23-03-2017 Xuất sắc
31 Đinh Thị Tú LINH 2/7/1999Lâm Đồng Quản trị kinh doanh 1 7.1 7.4 7.3 7.3 23-03-2017 Chưa PV
32 Nguyễn Thị Ngọc LINH 28/3/1999Long An Kinh tế 1 7.9 8 8 8 23-03-2017 Xuất sắc
33 Huỳnh Thị Thanh TUYỀN 21/7/1999TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế 1 8.5 8.9 8.4 8.6 23-03-2017 Chưa PV
34 Trương Nguyễn Trúc QUỲNH 3/5/1999TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế 1 8.7 8.5 8.4 8.5 23-03-2017 Xuất sắc
35 Trần Thị Thu HƯƠNG 15/1/1999TP. Hồ Chí Minh Kế toán 1 7.4 7.6 7.5 7.5 14-04-2017 Xuất sắc
36 Ngô Thị Hồng CẨM 10/2/1999Long An Quản trị kinh doanh 1 8.1 8.4 8.4 8.3 16-05-2017 Đạt
37 Hoàng Ngọc Bảo Châu 24/8/1999Bình Thuận Kinh doanh quốc tế 1 9 8.9 8.7 8.9 16-05-2017 Xuất sắc