Kết quả phỏng vấn


STT CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm Mã ngành - Tên ngành Ngày phỏng vấn Điểm phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 321724233 Trần Phan Trường Thịnh 21/11/2000 Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre Nam 9.1 9.3 8.9 9.1 7480101 - Khoa Học Máy Tính 22-05-2018 91 Xuất Sắc