Kết quả phỏng vấn


STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 TB 3 năm Mã ngành - Tên ngành Ngày phỏng vấn Điểm phỏng vấn Kết quả phỏng vấn
1 01/SE-DT1-18 321724233 Trần Phan Trường Thịnh 21/11/2000 Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre Nam 9.1 9.3 8.9 9.1 7480101 - Khoa Học Máy Tính 22-05-2018 91 Xuất Sắc
2 02/SE-DT1-18 301748159 Bùi Triều Vỉ 02/10/2000 Long An Nam 5.5 6.5 7.8 6.6 7480101 - Khoa Học Máy Tính 30-06-2018 57 Đạt