CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cho bạn lựa chọn tốt nhất

KHOA KINH TẾ & QTKD

Kết nối để thành công

Các ngành đào tạo cuả Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Tài chính ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng trường Đại học Tân Tạo đào tạo Cử nhân kinh tế ngành tài chính-ngân hàng có, khả năng tư duy tốt và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để nghiên cứu, phân tích, hoạch định, giải quyết vấn đề, ra quyết định phục vụ cho công việc tác nghiệp, lãnh đạo, quản lý hiệu quả trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Ngành Kế toán

Đào tạo cho người học trở thành các cử nhân cao chuyên ngành Kế toán, nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy trình kế toán – kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán – tài chính; vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã học để tổ chức công tác kế toán tại tất cả các doanh nghiệp thuộc các loại hình, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức tài chính, bảo hiểm

Ngành Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về kinh doanh; luật quốc tế và môi trường kinh doanh quốc tế; quản trị nguồn nhân lực quốc tế; hoạt động hậu cần kinh doanh quốc tế và xuất- nhập khẩu; nghiên cứu thị trường, xây dựng chương trình truyền thông và hệ thống phân phối quốc tế; kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế,…cùng nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài…

Ngành Quản trị kinh doanh

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

Chương trình đào tạo đối với các ngành của Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh

. Thời gian đào tạo: 4 năm

. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 143 tín chỉ

Các môn học bắt buộc của BGD& ĐT23 tín chỉ
Các môn học bắt buộc của ĐH Tân Tạo30 tín chỉ
Các môn học bắt buộc của khoa KT-QTKD36 tín chỉ
Chuyên ngành bắt buộc chọn 8/10 môn24 tín chỉ
Các môn học tự chọn24 tín chỉ
Thực tập bắt buộc 206 tín chỉ

Triển vọng nghề nghiệp

Với chuẩn đầu ra được xây dựng khoa học phục vụ cho tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của khoa Kinh tế -QTKD, Sinh viên tốt nghiệp các ngành : tài chính ngân hàng, kế toán, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh có cơ hội làm việc với các vị trị công việc chuyên môn liên quan đến các kỹ năng: phân tích, đầu tư, quản lý hoạt động doanh nghiệp, thuế và ngoại tệ.v.v. Cho đến các vị trí cao như các chuyên gia hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý vĩ mô, chuyên gia chiến lược tài chính, kiểm soát dòng tiền, quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành và các cơ quan nghiên cứu khác có liên quan.

TẠI SAO CHỌN TTU ?

Đại học Tân Tạo (TTU) việc học tập suốt đời luôn được chú trọng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tự trang bị, cập nhật các kiến thức mới phù hợp với sự phát triển của nghề nghiệp cũng như xã hội. Chính vì thế sinh viên của TTU sẽ chủ động khi đảm nhận bất kỳ cương vị nào. Chúng tôi khuyến khích sinh viên suy nghĩ độc lập, rèn luyện phẩm chất kiên trì, sáng tạo, trung thực và có trách nhiệm với cộng đồng.