DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Khoa Y

( Ngày 12, tháng 11, năm 2019 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển theo học bạ)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn
1 Bùi Phạm Thái Bình 079301013266 94/SM-DT1-19 Nữ 7720301 8 Đạt
2 CAO NGỌC THIÊN HƯƠNG 312456027 182/SM-DT1-19 Nữ 7720101 8.57 Đạt
3 Dương Hoàng Trúc Phương 079301007717 122/SM-DT1-19 Nữ 7720101 7.97 Xuất sắc
4 Huỳnh Văn Tiến 301732753 65/SM-DT1-19 Nam 7720601 8.4 Xuất sắc
5 Huỳnh Xuân Yến 241960022 184/SM-DT1-19 Nữ 7720301 6.4 Đạt
6 LÊ BÁ THỌ 079201024595 13/SM-DT1-19 Nam 7720101 8.4 Xuất sắc
7 LÊ QUANG ĐẢO 272982015 119/SM-DT1-19 Nam 7720601 6.5 Đạt
8 Lâm Ngọc Hân 221479033 21/SM-DT1-19 Nữ 7720101 7.37 Đạt
9 NGUYỄN LÊ HÀ UYÊN 312556093 75/SM-DT1-19 Nữ 7720101 9.37 Đạt
10 NGUYỄN TRƯƠNG HỮU THÔNG 312525949 74/SM-DT1-19 Nam 7720101 8.07 Đạt
11 NGUYỄN THANH GIANG 079301002455 66/SM-DT1-19 02000221 Nữ 7720101 7.87 Đạt
12 Nguyễn Ngọc Uyên Chi 022301000014 33/SM-DT1-19 Nữ 7720101 7.97 Đạt
13 Nguyễn Thảo Nhi 215531380 12/SM-DT1-19 Nữ 7720101 7.73 Đạt
14 Nguyễn Võ Thanh Ngọc 079301003556 09/SM-DT1-19 Nữ 7720101 8.9 Xuất sắc
15 Nguyễn Đức Trí 079201003387 69/SM-DT1-19 02016471 Nam 7720101 8.83 Đạt
16 Phạm Cao Minh Trí 285719137 40/SM-DT1-19 Nam 7720101 7.67 Đạt
17 TRẦN HỮU NHÂN 251210166 54/SM-DT1-19 02028786 Nam 7720101 8.13 Xuất sắc
18 TRẦN ĐỨC PHÁT 079201008597 49/SM-DT1-19 Nam 7720101 8.23 Đạt
19 Trần Thị Ánh Tuyết 285727632 73/SM-DT1-19 Nữ 7720101 9.27 Xuất sắc
20 ĐÀO MINH LỘC 272759679 91/SM-DT1-19 Nam 7720101 8.57 Xuất sắc
21 ĐẶNG TRƯƠNG TIẾN PHÁT 261581783 185/SM-DT1-19 Nam 7720101 8.93 Xuất sắc
22 ĐẶNG ĐÔNG LƯỢNG 321787683 18/SM-DT1-19 Nữ 7720101 9.1 Xuất sắc
23 Đỗ Cao Đức Huy 215516130 70/SM-DT1-19 Nam 7720101 7.4 Đạt
Đối tượng 1 (Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc Gia)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Điểm tổ hợp KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 Bùi Ngọc Trung 215516087 44/SM-DT1-19 37000328 Nam 7720101 Toán: 8 - Hóa học: 6.5 - Sinh học: 7 Đạt Trúng tuyển
2 HOÀNG TRẦN ĐỨC HUY 079201005808 98/SM-DT1-19 Nam 7720101 Toán: 6.6 - Anh văn: 9.2 - Sinh học: 5.5 Đạt Trúng tuyển
3 Hồ Lê Hưng Long 264556646 41/SM-DT1-19 45001299 Nam 7720101 Toán: 8 - Hóa học: 6.75 - Sinh học: 7 Xuất sắc Trúng tuyển
4 LÊ THỊ THANH NGÂN 079301010729 15/SM-DT1-19 Nữ 7720101 Toán: 8 - Anh văn: 7.4 - Sinh học: 6.5 Đạt Trúng tuyển
5 NGUYỄN VINH QUANG 025841232 28/SM-DT1-19 Nam 7720101 Toán: 7.4 - Hóa học: 8 - Sinh học: 7.25 Đạt Trúng tuyển
6 Nguyễn Hồ Phúc Thịnh 225920434 187/SM-DT1-19 Nam 7720101 Toán: 8.2 - Hóa học: 7.75 - Sinh học: 7 Đạt Trúng tuyển
7 TRƯƠNG THỊ MINH TÂM 281307338 25/SM-DT1-19 Nữ 7720101 Toán: 7.8 - Hóa học: 7 - Sinh học: 6.75 Xuất sắc Trúng tuyển
8 ÂU NHẬT HUY 079201000623 06/SM-DT1-19 Nam 7720101 Toán: 7.4 - Anh văn: 8.2 - Sinh học: 7.75 Xuất sắc Trúng tuyển
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn
1 NGUYỄN MINH ANH 079199005735 19/SM-DT2-19 Nữ 7720101 Xuất sắc
2 VÕ VIỆT THANH 341923698 29/SM-DT2-19 Nữ 7720101 Đạt
3 YAMADA HOMI MZ1180613 37/SM-DT2-19 Nữ 7720101 Xuất sắc
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn
1 Bùi Thái Phiên 079089000152 32/SM-DT3-19 Nam 7720101 Trường CĐ Y Dược Hồng Đức Đạt
2 Huỳnh Thái Học 312324612 24/SM-DT3-19 Nam 7720101 Trường CĐ Viễn Đông Đạt
3 Nguyễn Thanh Sơn 089067000077 35/SM-DT3-19 Nam 7720101 Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh Xuất sắc
4 Nguyễn Vĩnh Huy 261305659 07/SM-DT3-19 Nam 7720101 Trường đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh Đạt
5 Nguyễn Đình Thiện Tâm 024402944 38/SM-DT3-19 Nam 7720101 Đại Học Bách Khoa TPHCM Đạt
6 Phạm Thị Như Mộng 321487262 42/SM-DT3-19 Nữ 7720101 Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn Đạt
7 TRẦN THỊ XUÂN THỦY 024045751 17/SM-DT3-19 Nữ 7720101 Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Xuất sắc
8 Trần Thị Hồng Thơm 281208916 04/SM-DT3-19 Nữ 7720101 Trường CĐ Y Dược Paster Xuất sắc
9 ĐỖ NGUYỄN ANH HÙNG 261383540 26/SM-DT3-19 Nam 7720101 Trường Đại Học Lạc Hồng Đạt
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.