DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Khoa Y

( Ngày 20, tháng 05, năm 2019 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn
1 Cao Nhật Vy 026012847 52/SM-DT1-18 02005714 Nữ 7720101 7.37 Đạt
2 Cao Thanh Bình 001185022996 75/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.8 Đạt
3 Diệp Minh Huy 026110259 26/SM-DT1-18 02027691 Nam 7720101 7.9 Xuất Sắc
4 Dương Quang Chấn Hưng 025708208 44/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.1 Đạt
5 Dương Đình Khải 301757222 86/SM-DT1-18 Nam 7720101 8.17 Đạt
6 HSU CHE WEI 312651423 65/SM-DT1-18 02026250 Nữ 7720101 8.1 Xuất Sắc
7 Hoàng Chí Kiệt 191913087 87/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.1 Xuất Sắc
8 Hoàng Nhật Long 285728309 20/SM-DT1-18 43008419 Nam 7720101 7.13 Đạt
9 Hoàng Trúc Quỳnh Mai 026009328 85/SM-DT1-18 Nữ 7720101 9.17 Xuất Sắc
10 Hoàng Trần Đức Hồng 079092004448 43/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.17 Đạt
11 Huyền Tôn Nữ Thuỷ Tiên 225921151 33/SM-DT1-18 41006758 Nữ 7720101 7.63 Xuất Sắc
12 Huỳnh Ngô Minh Trí 352525874 58/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.97 Đạt
13 Huỳnh Ngọc Phương Thanh 312416085 06/SM-DT1-18 49008732 Nữ 7720101 9.27 Xuất Sắc
14 Huỳnh Thanh Ngân 079300003063 36/SM-DT1-18 02025407 Nữ 7720101 7.5 Đạt
15 Hồ Triệu Anh Thi 026004849 45/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.07 Đạt
16 LÊ MINH 025890428 73/SM-DT1-18 02000380 Nam 7720101 8.37 Đạt
17 LÊ MINH HUÂN 321712745 15/SM-DT1-18 Nam 7720101 8.17 Đạt
18 Lâm Mẫn Nhu 334989979 02/SM-DT1-18 49008641 Nữ 7720101 8.63 Xuất Sắc
19 Lâm Nhật Tân 025966267 18/SM-DT1-18 Nam 7720101 9.07 Xuất Sắc
20 Lê Gia Bách 001200002738 69/SM-DT1-18 01002859 Nam 7720101 8.3 Đạt
21 Lê Hồng Ngọc 025740299 66/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.27 Đạt
22 Lê Ngọc Quỳnh Nhi 261573881 34/SM-DT1-18 02045439 Nữ 7720101 8.3 Đạt
23 Lê Phạm Vĩnh An 331859383 38/SM-DT1-18 57005946 Nam 7720101 7.2 Đạt
24 Lê Thị Bích Ngân 352571817 08/SM-DT1-18 49008582 Nữ 7720101 8.6 Xuất Sắc
25 Lê Thị Hồng Nhung 206362750 39/SM-DT1-18 34017012 Nữ 7720101 7.5 Đạt
26 Lê Thị Mỹ Phụng 352579989 63/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.43 Đạt
27 Lê Trần Thanh Hoàng 060200000019 47/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.6 Xuất Sắc
28 Lê Võ Thảo Phương 079300001087 24/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.33 Xuất Sắc
29 Lê Xuân Minh Phúc 025865892 13/SM-DT1-18 02008614 Nữ 7720101 7.77 Đạt
30 Lý Thể Lan 026053604 42/SM-DT1-18 02042251 Nữ 7720101 8.07 Đạt
31 Lưu Minh Nghĩa 0259611311 46/SM-DT1-18 02064679 Nam 7720101 7.6 Đạt
32 Lương Cẩm Tú 272728705 60/SM-DT1-18 48012348 Nữ 7720101 8.2 Đạt
33 Lương Nguyễn Phục Trinh 352610003 31/SM-DT1-18 51004292 Nam 7720101 8.57 Xuất Sắc
34 Mao Tiểu Mai 281213379 78/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.83 Xuất sắc
35 NGUYỄN THẾ VINH 321607009 95/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.87 Đạt
36 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 281222037 94/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.47 Đạt
37 Nguyễn Anh Đức Vượng 026019550 50/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.37 Xuất Sắc
38 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 261419477 35/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.53 Đạt
39 Nguyễn Hoàng Lâm 026018479 72/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.67 Đạt
40 Nguyễn Lê Anh Duy 331861819 37/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.73 Đạt
41 Nguyễn Ngọc Kiều Hân 079300008335 55/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.33 Đạt
42 Nguyễn Phú Yên 082092000035 81/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.37 Đạt
43 Nguyễn Phước Thiện 264507740 09/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.87 Đạt
44 Nguyễn Thiện Khang 079098000502 91/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.4 Đạt
45 Nguyễn Tiến Thành 312416086 07/SM-DT1-18 49008736 Nam 7720101 8.53 Đạt
46 Nguyễn Trần Trung Nam 087200000018 67/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.83 Đạt
47 Nguyễn Văn Thiện 225919017 84/SM-DT1-18 41006676 Nam 7720101 7.23 Đạt
48 Nguyễn Vương Minh Châu 025768643 88/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.13 Xuất Sắc
49 Nguyễn Đức Minh 123456789 30/SM-DT1-18 02011014 Nam 7720101 7.97 Xuất Sắc
50 Nguyễn Đức Thành 001200016443 54/SM-DT1-18 01025745 Nam 7720101 8 Đạt
51 Phan Hoàng Ngọc Duyên 025878841 89/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.47 Đạt
52 Phan Quốc Đạt 079200000974 19/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.2 Đạt
53 Phan Trọng Nguyễn 381865451 03/SM-DT1-18 49008612 Nam 7720101 8.23 Đạt
54 Phan Việt Khôi 026047059 70/SM-DT1/18 02004602 Nam 7720101 7.27 Đạt
55 Phạm Anh Tôn 301732619 28/SM-DT1-18 49008796 Nam 7720101 8.67 Đạt
56 Phạm Trịnh Ân Thiên 025983209 29/SM-DT1-18 02041840 Nam 7720101 7.8 Đạt
57 Quan Minh Hiếu 334966175 01/SM-DT1-18 Nam 7720101 9.13 Xuất Sắc
58 Trương Phước Thanh Nguyên 264531827 59/SM-DT1-18 02045395 Nữ 7720101 7.47 Đạt
59 Trần Hoàng Thảo Anh 026088308 68/SM-DT1-18 02052711 Nữ 7720101 7.33 Đạt
60 Trần Minh Đức 079200008584 74/SM-DT1-18 02007799 Nam 7720101 7.57 Đạt
61 Trần Nhật Tú 026042843 77/SM-DT1-18 02068197 Nữ 7720101 8.2 Xuất sắc
62 Trần Thanh Phương 025897725 49/SM-DT1-18 Nữ 7720101 9.2 Xuất Sắc
63 Trần Đức Phú 079099009752 48/SM-DT1-18 02025516 Nam 7720101 8.23 Đạt
64 Tạ Minh Đức 285699996 57/SM-DT1-18 43001240 Nam 7720101 7.53 Đạt
65 Võ Hà Huế Hương 312410434 14/SM-DT1-18 Nữ 7720101 9.2 Xuất Sắc
66 Võ Ngọc Bảo Khanh 025966083 11/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.23 Đạt
67 Võ Ngọc Quỳnh Giao 321607225 16/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.97 Xuất Sắc
68 Võ Thuỷ Vệ Giang 025964388 80/SM-DT1-18 02001621 Nữ 7720101 8.3 Đạt
69 Võ Thị Quỳnh Như 072300004347 97/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.47 Đạt
70 Đinh Vũ Nhật Xuân 096300000029 62/SM-DT1-18 02048252 Nữ 7720101 7.9 Đạt
71 Đoàn Thanh Toàn 334594127 82/SM-DT1-18 02075887 Nam 7720101 7.37 Đạt
72 Đoàn Thị Thiên Tiên 331857074 05/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.83 Đạt
73 Đặng Gia Huy 385841181 71/SM-DT1-18 02043551 Nam 7720101 8.33 Đạt
74 Đặng Huỳnh Toàn 025920117 23/SM-DT1-18 02046035 Nam 7720101 7.2 Xuất Sắc
75 Đặng Trần Thanh Thúy 025958558 41/SM-DT1-18 02059984 Nữ 7720101 8.1 Đạt
76 Đỗ Nguyễn Nhật Quang 261467533 04/SM-DT1-18 49008692 Nam 7720101 8.87 Xuất Sắc
77 Đỗ Tuấn Thiện Đan 079199007324 32/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.03 Đạt
78 Đỗ Vũ Quý Châu 025865303 40/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.17 Xuất Sắc
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn
1 Lê Cao Đạt 025999518 22/SM-DT2-18 Nam 7720101 THPT Quốc tế Việt Úc Xuất Sắc
2 Nguyễn Trần Hưng 025554853 79/SM-DT2-18 Nam 7720101 Padua Franciscan High School Đạt
3 Nguyễn Đoàn Bảo Nguyên 231253468x 51/SM-DT2-18 Nữ 7720101 Trường THPT Quốc Tế Việt Úc Đạt
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn
1 Cao Nhật Phương 023598420 53/SM-DT3-18 Nữ 7720101 Đại học Toulon- Pháp Xuất Sắc
2 Dương Hòa Bình 087077000130 83/SM-DT3-18 Nam 7720101 Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đạt
3 Huỳnh Hoàng An 025690743 10/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc
4 Lê Minh Đức 024776525 21/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại học GREENWICH Đạt
5 NGUYỄN THÀNH LONG 077064000331 98/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đạt
6 Nguyễn Bảo Quân 024141933 92/SM-DT3-18 Nam 7720101 RMIT University VietNam Đạt
7 Nguyễn Giang Kha 260965558 12/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc
8 Nguyễn Hoàng Minh 024616741 56/SM-DT3-18 Nam 7720101 Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM Đạt
9 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 058180000021 64/SM-DT3-18 Nữ 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc
10 Phạm Minh Tuấn 211599286 25/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc
11 Trần Thanh Tùng 272308127 93/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Lạc Hồng Đạt
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.