DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Khoa công nghệ sinh học

( Ngày 20, tháng 03, năm 2019 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn
1 Huỳnh Hồng Hân 261498955 10/SB-DT1-18 49008453 Nữ 7420201 8.57 Đạt
2 Nguyễn Ngọc Mai Phương 321607313 08/SB-DT1-18 49008680 Nữ 7420201 8.7 Đạt
3 Nguyễn Thành Đạt 334967262 12/SB-DT1-18 49008430 Nam 7420201 9.23 Xuất Sắc
4 Nguyễn Thương Trường 321742667 01/SB-DT1-18 49008850 Nam 7420201 8.43 Xuất Sắc
5 Nguyễn Thị Kim Nhường 321742651 02/SB-DT1-18 49008658 Nữ 7420201 8.47 Đạt
6 Nguyễn Thị Vân Anh 026066198 11/SB-DT1-18 49008361 Nữ 7420201 8.23 Đạt
7 Nguyễn Tấn Thanh Giang 331869340 15/SB-DT1-18 49008439 Nam 7420201 8.67 Xuất Sắc
8 Ngô Quang Trọng 321607182 05/SB-DT1-18 49008834 Nam 7420201 8.93 Xuất Sắc
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.