DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh

( Ngày 20, tháng 06, năm 2019 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn
1 Khưu Đông Quang 301810102 11/SBE-DT1-18 49008693 Nam 7340101 8.23 Đạt
2 Lê Nguyễn Hoàng Thảo 321726655 01/SBE-DT1-18 49008738 Nam 7340120 8.4 Đạt
3 Nguyễn Bùi Nhật Duy 321725923 13/SBE-DT1-18 49008411 Nam 7340120 9.33 Xuất Sắc
4 Nguyễn Bảo Xuân 352604322 25/SBE-DT1-18 51009372 Nữ 7340101 7.73 Đạt
5 Nguyễn Dương Tri 285724027 18/SBE-DT1-18 49008824 Nam 7340120 8.6 Đạt
6 Nguyễn Huỳnh Minh Duy 312425745 24/SBE-DT1-18 49008412 Nam 7340120 9.13 Đạt
7 Nguyễn Hải Bằng 321743642 05/SBE-DT1-18 49008373 Nam 7340101 8.53 Đạt
8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 381891910 27/SBE-DT1-18 49008359 Nữ 7340120 8.6 Xuất Sắc
9 Nguyễn Thảo Vy 312400903 30/SBE-DT1-18 Nữ 7340120 8.83 Đạt
10 Nguyễn Thị Cẩm Hường 331871704 10/SBE-DT1-18 49008498 Nữ 7340101 8.3 Đạt
11 Nguyễn Thị Thanh Trúc 331817661 04/SBE-DT1-18 49008839 Nữ 7340120 8.13 Đạt
12 Phạm Bùi Trọng Hiếu 321726602 09/SBE-DT1-18 49008464 Nam 7340120 8.6 Xuất Sắc
13 Phạm Công Tạo 301715520 08/SBE-DT1-18 49008716 Nam 7340120 8.27 Xuất Sắc
14 Phạm Tiểu My 321745759 14/SBE-DT1-18 49008569 Nữ 7340120 8.43 Xuất Sắc
15 Phạm Đoàn Nhật Quan 312414836 17/SBE-DT1-18 49008690 Nam 7340120 8.13 Đạt
16 Trần Nguyễn Thùy Tiên 251123450 21/SBE-DT1-18 42012313 Nữ 7340120 7.87 Đạt
17 Trần Thanh Bình 272769389 12/SBE-DT1-18 49008376 Nam 7340120 8.43 Xuất Sắc
18 Tỉa Nguyễn Bảo Trân 026010583 28/SBE-DT1-18 02038862 Nữ 7340101 8.23 Đạt
19 Đào Thị Thùy Trang 285727436 22/SBE-DT1-18 49008799 Nữ 7340120 8.3 Xuất Sắc
20 Đỗ Thanh Tùng 038200008412 29/SBE-DT1-18 28003615 Nam 7340201 7.57 Đạt
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.