DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh

( Ngày 19, tháng 10, năm 2017 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 07/SBE-DT1-17 285720080 Nguyễn Văn Chiêu 49004859 Nam D340120 8.87 Xuất sắc Trúng tuyển
2 27/SBE-DT1-17 331842499 NGÔ THỊ THANH TRÚC 49008266 Nam D340301 8.57 Xuất sắc Trúng tuyển
3 15/SBE-DT1-17 301730219 VÕ THỊ NGỌC MAI 49008031 Nữ D340101 8.57 Đạt Trúng tuyển
4 29/SBE-DT1-17 331845321 NGUYỄN THỊ TRÚC ANH 49007838 Nữ D340120 8.3 Đạt Trúng tuyển
5 09/SBE-DT1-17 291203758 TRẦN MINH LAI 49008001 Nam D340301 7.93 Xuất sắc Trúng tuyển
6 05/SBE-DT1-17 285723554 HỒ NGỌC DUNG 49007869 Nữ D340101 8.33 Đạt Trúng tuyển
7 02/SBE-DT1-17 025856216 PHẠM TRẦN DIỄM UYÊN 49008291 Nữ D340120 7.87 Đạt Trúng tuyển
8 31/SBE-DT1-17 341935814 VÕ LÊ TRUNG HẬU 02057625 Nam D340120 6.87 Xuất sắc Trúng tuyển
9 16/SBE-DT1-17 321732530 TRẦN DUY KHAN 49007979 Nam D340301 7.2 Xuất sắc Trúng tuyển
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.