DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh

( Ngày 16, tháng 09, năm 2019 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển theo học bạ)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn
1 Bùi Văn Tiến Dũng 241814580 46/SBE-DT1-19 40003789 Nam 7340120 7.3 Xuất sắc
2 CAO PHẠM BÍCH VÂN 321616571 79/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 8.43 Đạt
3 HÀ VĂN TUẤN 371944684 76/SBE-DT1-19 Nam 7340101 8.73 Xuất sắc
4 Huỳnh Minh Tú 301734839 72/SBE-DT1-19 Nam 7340120 8.03 Đạt
5 Kiều Hoàng Tâm 001201025901 56/SBE-DT1-19 Nam 7340101 7.07 Đạt
6 Lê Quốc Tài 301812545 84/SBE-DT1-19 Nam 7340101 6.2 Đạt
7 Lưu Nguyệt Anh 381935295 85/SBE-DT1-19 Nữ 7340101 8.87 Đạt
8 NGUYỄN HÀ NGUYỆT TRINH 301796892 155/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 7.6 Đạt
9 Nguyễn Ngọc Thiện 079201030185 01/SBE-DT1-19 Nam 7340120 7.97 Xuất sắc
10 Nguyễn Đan Viên 079201011475 11/SBE-DT1-19 Nam 7340120 6.67 Đạt
11 PHAN THI MINH HUYỀN 261567240 47/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 7.63 Đạt
12 Phạm Thanh Tuyền 079301014548 03/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 8.1 Đạt
13 TRƯƠNG THỊ ANH THƯ 312448013 123/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 8.93 Đạt
14 TRƯƠNG THỊ MINH THƯ 312448012 124/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 8.87 Đạt
15 TRẦN HỒ MỘNG NGỌC 312466106 78/SBE-DT1-19 Nữ 7340101 8.53 Đạt
16 TRẦN THỊ THANH HOA 281335332 95/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 8.43 Đạt
17 Trần Thị Thúy 192139450 10/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 7.17 Xuất sắc
18 VÕ THANH PHONG 312464646 77/SBE-DT1-19 Nam 7340101 8.47 Đạt
19 ĐINH THỊ KIỀU MY 301762237 08/SBE-DT1-19 Nữ 7340120 8.83 Đạt
20 ĐOÀN NHẬT QUANG 022201000479 43/SBE-DT1-19 Nam 7340120 7.77 Đạt
Đối tượng 1 (Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc Gia)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Điểm tổ hợp KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn
1 NGUYỄN XUÂN DUY 079200008938 22/SBE-DT2-19 Nam 7340120 Đạt
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.