DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
Khoa nhân văn và ngôn ngữ

( Ngày 19, tháng 10, năm 2017 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 02/SHL-DT1-17 312385079 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 49008233 Nữ D220201 8.7 Xuất sắc Trúng tuyển
2 04/SHL-DT1-17 272659112 CAO BẢO THY 02027259 Nữ D220201 8.3 Xuất sắc Trúng tuyển
3 6/SHL-DT1-17 301732605 LÊ THỊ MỸ HẰNG 49007926 Nữ D220201 8.3 Đạt Trúng tuyển
4 12/SHL-DT1-17 312470487 LÊ QUANG DANH 02026757 Nam D220201 7.5 Xuất sắc Trúng tuyển
5 09/SHL-DT1-17 301663549 NGUYỄN THỊ KIM VẸN 49008296 Nữ D220201 8.17 Đạt Trúng tuyển
6 13/SHL-DT1-17 025691870 ĐỖ NGỌC BÍCH 02035533 Nam D220201 6.67 Đạt Trúng tuyển
7 01/SHL-DT1-17 221483163 ĐINH THẢO NGÂN 39001704 Nữ D220201 6.97 Đạt Trúng tuyển
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.