DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Khoa nhân văn và ngôn ngữ

( Ngày 20, tháng 03, năm 2019 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn
1 Lê Bảo Ngọc 334973453 17/SHL-DT1-18 008602 Nữ 7220201 8.4 Xuất Sắc
2 Lê Minh Nhật 301751668 04/SHL-DT1-18 49008621 Nam 7220201 8.83 Xuất Sắc
3 Nguyễn Hồng Ngọc 321725924 07/SHL-DT1-18 49008605 Nữ 7220201 9.13 Xuất Sắc
4 Phạm Thị Tiền 301678429 16/SHL-DT1-18 49009206 Nữ 7220201 8.97 Đạt
5 Trần Phú Vinh 341986375 05/SHL-DT1-18 49008884 Nam 7220201 9.07 Xuất Sắc
6 Trần Tiểu Vy 301673730 11/SHL-DT1-18 Nữ 7220201 8.7 Đạt
7 Vũ Thị Phương Uyên 125822797 10/SHL-DT1-18 49008876 Nữ 7220201 7.3 Đạt
8 Đông Thị Cẩm Thư 312425020 12/SHL-DT1-18 49008770 Nữ 7220201 8.33 Xuất Sắc
9 Đồng Thị Diễm My 285623560 01/SHL-DT1-18 49008562 Nữ 7220201 8.1 Xuất Sắc
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn
Không tìm thấy dữ liệu.