DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
Khoa Y

( Ngày 19, tháng 10, năm 2017 )

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 38/SM-ĐT1-17 025873031 NGUYỄN THANH AN 02002095 Nữ D720101 9.23 Xuất sắc Trúng tuyển
2 28/SM-ĐT1-17 026030487 Trần Ngọc Xuân 02009810 Nữ D720101 8 Xuất sắc Trúng tuyển
3 13/SM-DT1-17 025719917 Lê Nguyễn Tiến Vinh 02042183 Nam D720101 8.1 Xuất sắc Trúng tuyển
4 10/SM-DT1-17 013286412 ĐẶNG VŨ QUỐC ANH TS tự do Nam D720101 8.1 Xuất sắc Trúng tuyển
5 32/SM-DT3-17 025818170 PHẠM THỊ THANH NHÀN 02002905 Nữ D720101 8.57 Đạt Trúng tuyển
6 12/SM-DT1-17 301572380 LƯƠNG NGUYỄN DUY AN TS tự do Nam D720101 7.37 Xuất sắc Trúng tuyển
7 20/SM-DT1-17 272757989 PHẠM KHÔI NGUYÊN 48006215 Nam D720101 7.53 Xuất sắc Trúng tuyển
8 25/SM-DT1-17 312389336 GIẢNG PHI DU 53006191 Nam D720101 7.47 Xuất sắc Trúng tuyển
9 22/SM-DT1-17 025981351 CÁT HUY ANH 02007907 Nam D720101 8.73 Đạt Trúng tuyển
10 26/SM-DT1-17 291185485 DƯƠNG QUỐC TUẤN 46004940 Nam D720101 7.77 Đạt Trúng tuyển
11 14/SM-ĐT1-17 026094457 Nguyễn Minh Nguyệt 02021574 Nữ D720101 7.23 Xuất sắc Trúng tuyển
12 41/SM-DT1-17 025782185 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN 02028938 Nữ D720101 7.5 Đạt Trúng tuyển
13 05/SM-DT1-17 025987048 NGUYỄN THANH HUY 02016042 Nam D720101 7.87 Đạt Trúng tuyển
14 44/SM-ĐT1-17 082092000048 PHẠM TIẾN HƯNG TS tự do Nam D720101 7.33 Đạt Trúng tuyển
15 24/SM-DT1-17 025754914 Hồ Thành Bảo 02064285 Nam D720101 7.17 Đạt Trúng tuyển
16 23/SM-DT1-17 281170745 Trần Thanh Lâm TS tự do Nam D720101 7.63 Đạt Trúng tuyển
17 35/SM-DT1-17 096199000035 LÂM NGỌC THẢO ANH 02060017 Nữ D720101 8.17 Đạt Trúng tuyển
18 43/SM-ĐT1-17 371844813 NGUYỄN ÁI PHI 54011018 Nữ D720101 7.07 Đạt Trúng tuyển
19 33/SM-DT1-17 341937871 Nguyễn Triệu Doanh 50010363 Nữ D720101 7.7 Đạt Trúng tuyển
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 36/SM-DT1-17 025624895 NGUYỄN TUYẾN THANH PHONG Nam D720101 Awatapu College Đạt Trúng tuyển
2 40/SM-DT2-17 025983337 Phạm Hoàng Long Nam D720101 Neworld Academy Xuất sắc Trúng tuyển
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 02/SM-DT3-17 024209398 Lâm Quang Trường Nam D720101 Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Thương Mại. ĐH RMIT Xuất sắc Trúng tuyển
2 08/SM-DT3-17 271960685 VŨ TRỊNH THẾ QUÂN Nam D720101 Trường ĐH Kinh Tế TPHCM Xuất sắc Trúng tuyển
3 18/SM-DT3-17 250781786 Nguyễn Đỗ Minh Tuyên Nam D720101 Trường Đại học giao Thông Vận Tải TPHCM Đạt Trúng tuyển
4 37/SM-ĐT3-17 024053940 TRẦN THỊ THUỲ LIÊN Nữ D720101 ĐH Duy Tân Đạt Trúng tuyển
5 42/SM-ĐT3-17 191353187 TRƯƠNG THỊ KIỀU XUÂN Nữ D720101 Tốt nghiệp ĐH Kinh Tế TPHCM Xuất sắc Trúng tuyển
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Mã hồ sơ CMND Họ tên SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.