DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Khoa Y

( Ngày 20, tháng 05, năm 2019 )

Ngành: Y Đa Khoa

Tổng chỉ tiêu: 200

Chỉ tiêu còn lại: 134

Đối tượng 1 (Xét tuyển - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành ĐTB 3 năm KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 Cao Nhật Vy 026012847 52/SM-DT1-18 02005714 Nữ 7720101 7.37 Đạt Trúng tuyển
2 Cao Thanh Bình 001185022996 75/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.8 Đạt Trúng tuyển
3 Diệp Minh Huy 026110259 26/SM-DT1-18 02027691 Nam 7720101 7.9 Xuất Sắc Trúng tuyển
4 Dương Quang Chấn Hưng 025708208 44/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.1 Đạt Trúng tuyển
5 Dương Đình Khải 301757222 86/SM-DT1-18 Nam 7720101 8.17 Đạt Trúng tuyển
6 HSU CHE WEI 312651423 65/SM-DT1-18 02026250 Nữ 7720101 8.1 Xuất Sắc Trúng tuyển
7 Hoàng Chí Kiệt 191913087 87/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.1 Xuất Sắc Trúng tuyển
8 Hoàng Nhật Long 285728309 20/SM-DT1-18 43008419 Nam 7720101 7.13 Đạt Trúng tuyển
9 Hoàng Trúc Quỳnh Mai 026009328 85/SM-DT1-18 Nữ 7720101 9.17 Xuất Sắc Trúng tuyển
10 Hoàng Trần Đức Hồng 079092004448 43/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.17 Đạt Trúng tuyển
11 Huyền Tôn Nữ Thuỷ Tiên 225921151 33/SM-DT1-18 41006758 Nữ 7720101 7.63 Xuất Sắc Trúng tuyển
12 Huỳnh Ngô Minh Trí 352525874 58/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.97 Đạt Trúng tuyển
13 Huỳnh Ngọc Phương Thanh 312416085 06/SM-DT1-18 49008732 Nữ 7720101 9.27 Xuất Sắc Trúng tuyển
14 Lâm Mẫn Nhu 334989979 02/SM-DT1-18 49008641 Nữ 7720101 8.63 Xuất Sắc Trúng tuyển
15 Lê Gia Bách 001200002738 69/SM-DT1-18 01002859 Nam 7720101 8.3 Đạt Trúng tuyển
16 Lê Hồng Ngọc 025740299 66/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.27 Đạt Trúng tuyển
17 Lê Ngọc Quỳnh Nhi 261573881 34/SM-DT1-18 02045439 Nữ 7720101 8.3 Đạt Trúng tuyển
18 Lê Phạm Vĩnh An 331859383 38/SM-DT1-18 57005946 Nam 7720101 7.2 Đạt Trúng tuyển
19 Lê Thị Bích Ngân 352571817 08/SM-DT1-18 49008582 Nữ 7720101 8.6 Xuất Sắc Trúng tuyển
20 Lê Thị Hồng Nhung 206362750 39/SM-DT1-18 34017012 Nữ 7720101 7.5 Đạt Trúng tuyển
21 Lê Thị Mỹ Phụng 352579989 63/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.43 Đạt Trúng tuyển
22 Lê Xuân Minh Phúc 025865892 13/SM-DT1-18 02008614 Nữ 7720101 7.77 Đạt Trúng tuyển
23 Lý Thể Lan 026053604 42/SM-DT1-18 02042251 Nữ 7720101 8.07 Đạt Trúng tuyển
24 Lưu Minh Nghĩa 0259611311 46/SM-DT1-18 02064679 Nam 7720101 7.6 Đạt Trúng tuyển
25 Lương Cẩm Tú 272728705 60/SM-DT1-18 48012348 Nữ 7720101 8.2 Đạt Trúng tuyển
26 Lương Nguyễn Phục Trinh 352610003 31/SM-DT1-18 51004292 Nam 7720101 8.57 Xuất Sắc Trúng tuyển
27 NGUYỄN THẾ VINH 321607009 95/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.87 Đạt Trúng tuyển
28 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 281222037 94/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.47 Đạt Trúng tuyển
29 Nguyễn Hoàng Lâm 026018479 72/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.67 Đạt Trúng tuyển
30 Nguyễn Ngọc Kiều Hân 079300008335 55/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.33 Đạt Trúng tuyển
31 Nguyễn Phú Yên 082092000035 81/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.37 Đạt Trúng tuyển
32 Nguyễn Thiện Khang 079098000502 91/SM-DT1-18 Nam 7720101 7.4 Đạt Trúng tuyển
33 Nguyễn Tiến Thành 312416086 07/SM-DT1-18 49008736 Nam 7720101 8.53 Đạt Trúng tuyển
34 Nguyễn Văn Thiện 225919017 84/SM-DT1-18 41006676 Nam 7720101 7.23 Đạt Trúng tuyển
35 Nguyễn Vương Minh Châu 025768643 88/SM-DT1-18 Nữ 7720101 8.13 Xuất Sắc Trúng tuyển
36 Nguyễn Đức Minh 123456789 30/SM-DT1-18 02011014 Nam 7720101 7.97 Xuất Sắc Trúng tuyển
37 Nguyễn Đức Thành 001200016443 54/SM-DT1-18 01025745 Nam 7720101 8 Đạt Trúng tuyển
38 Phan Hoàng Ngọc Duyên 025878841 89/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.47 Đạt Trúng tuyển
39 Phan Trọng Nguyễn 381865451 03/SM-DT1-18 49008612 Nam 7720101 8.23 Đạt Trúng tuyển
40 Phan Việt Khôi 026047059 70/SM-DT1/18 02004602 Nam 7720101 7.27 Đạt Trúng tuyển
41 Phạm Anh Tôn 301732619 28/SM-DT1-18 49008796 Nam 7720101 8.67 Đạt Trúng tuyển
42 Phạm Trịnh Ân Thiên 025983209 29/SM-DT1-18 02041840 Nam 7720101 7.8 Đạt Trúng tuyển
43 Trương Phước Thanh Nguyên 264531827 59/SM-DT1-18 02045395 Nữ 7720101 7.47 Đạt Trúng tuyển
44 Trần Hoàng Thảo Anh 026088308 68/SM-DT1-18 02052711 Nữ 7720101 7.33 Đạt Trúng tuyển
45 Trần Minh Đức 079200008584 74/SM-DT1-18 02007799 Nam 7720101 7.57 Đạt Trúng tuyển
46 Trần Nhật Tú 026042843 77/SM-DT1-18 02068197 Nữ 7720101 8.2 Xuất sắc Trúng tuyển
47 Tạ Minh Đức 285699996 57/SM-DT1-18 43001240 Nam 7720101 7.53 Đạt Trúng tuyển
48 Võ Thuỷ Vệ Giang 025964388 80/SM-DT1-18 02001621 Nữ 7720101 8.3 Đạt Trúng tuyển
49 Võ Thị Quỳnh Như 072300004347 97/SM-DT1-18 Nữ 7720101 7.47 Đạt Trúng tuyển
50 Đinh Vũ Nhật Xuân 096300000029 62/SM-DT1-18 02048252 Nữ 7720101 7.9 Đạt Trúng tuyển
51 Đoàn Thanh Toàn 334594127 82/SM-DT1-18 02075887 Nam 7720101 7.37 Đạt Trúng tuyển
52 Đặng Gia Huy 385841181 71/SM-DT1-18 02043551 Nam 7720101 8.33 Đạt Trúng tuyển
53 Đặng Huỳnh Toàn 025920117 23/SM-DT1-18 02046035 Nam 7720101 7.2 Xuất Sắc Trúng tuyển
54 Đặng Trần Thanh Thúy 025958558 41/SM-DT1-18 02059984 Nữ 7720101 8.1 Đạt Trúng tuyển
55 Đỗ Nguyễn Nhật Quang 261467533 04/SM-DT1-18 49008692 Nam 7720101 8.87 Xuất Sắc Trúng tuyển
Đối tượng 2 (Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường THPT KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 Nguyễn Trần Hưng 025554853 79/SM-DT2-18 Nam 7720101 Padua Franciscan High School Đạt Trúng tuyển
2 Nguyễn Đoàn Bảo Nguyên 231253468x 51/SM-DT2-18 Nữ 7720101 Trường THPT Quốc Tế Việt Úc Đạt Trúng tuyển
Đối tượng 3 (Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ Giới tính Mã ngành Trường TNĐH KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
1 Cao Nhật Phương 023598420 53/SM-DT3-18 Nữ 7720101 Đại học Toulon- Pháp Xuất Sắc Trúng tuyển
2 Dương Hòa Bình 087077000130 83/SM-DT3-18 Nam 7720101 Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đạt Trúng tuyển
3 Huỳnh Hoàng An 025690743 10/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc Trúng tuyển
4 Lê Minh Đức 024776525 21/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại học GREENWICH Đạt Trúng tuyển
5 Nguyễn Giang Kha 260965558 12/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc Trúng tuyển
6 Nguyễn Hoàng Minh 024616741 56/SM-DT3-18 Nam 7720101 Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM Đạt Trúng tuyển
7 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 058180000021 64/SM-DT3-18 Nữ 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc Trúng tuyển
8 Phạm Minh Tuấn 211599286 25/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Y Dược TP.HCM Xuất Sắc Trúng tuyển
9 Trần Thanh Tùng 272308127 93/SM-DT3-18 Nam 7720101 Đại Học Lạc Hồng Đạt Trúng tuyển
Đối tượng 1 (Tuyển thẳng - Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam)
STT Họ tên CMND Mã hồ sơ SBD Giới tính Mã ngành Thành tích KQ phỏng vấn KQ tuyển sinh
Không tìm thấy dữ liệu.