THÔNG TIN TUYỂN SINH


KÝ HIỆU TRƯỜNG: TTU


BAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP.Ecity Tân Đức, Đức Hòa, Long An

Điện thoại: +84 (272) 376 9216 Hotline: +84 (272) 3775 995 hoặc 0981 152 153

Fax: +84 (272) 376 9208

Email: tuyensinh@ttu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tantaouniversity


TUYỂN SINH 2018 - HỌC PHÍ ỔN ĐỊNH TRONG SUỐT KHÓA HỌC - NHIỀU CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG GIÁ TRỊ 


Năm học 2018-2019 Đại học Tân Tạo tuyển sinh thông qua Xét điểm học bạ THPT và Phỏng vấn. Ứng viên có nhiều cơ hội nhận được học bổng có giá trị với các chính sách học bổng hấp dẫn. 

Chính sách học bổng Học bổng Khoa Y năm học đầu tiên:
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa Y) thi THPT QG từ 25 điểm trở lên sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 100% học phí trong năm học đầu tiên.
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa Y)  thi THPT QG trong khoảng từ 23-24,9 điểm sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 30% học phí trong năm học đầu tiên.

Học bổng các Khoa khác năm học đầu tiên:
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa khác) thi THPT QG từ 20 điểm trở lên sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 100% học phí trong năm học đầu tiên.
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa khác) thi THPT QG trong khoảng từ 18-19,9 điểm sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 50% học phí trong năm học đầu tiên.

* Học bổng các năm học sau: 

  Các Khoa sẽ căn cứ vào kết quả học tập (GPA) và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ trước để xét cho sinh viên hưởng học bổng cho học kỳ kế tiếp.

 

1. Đối tượng (ĐT) tuyển sinh:

+ Đối tượng 1 (ĐT1): Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
+ Đối tượng 2 (ĐT2): Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài.
+ Đối tượng 3 (ĐT3): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài có nguyện vọng học để lấy bằng đại học tại TTU.

2. Phạm vi tuyển sinh: 

TTU tuyển sinh trong cả nước và HS quốc tế từ các nước khác.

3. Phương thức tuyển sinh: 

Năm 2018  TTU căn cứ kết quả học bạ 3 năm THPT  (không lấy điểm thi THPT quốc gia) và phỏng vấn để xét tuyển đại học. Cụ thể cho từng đối tượng như sau:

ĐỐI TƯỢNG

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

NGÀNH Y ĐA KHOA

CÁC NGÀNH KHÁC

Xét tuyển đối tượng 1: Phương thức 1

*Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.

(Không xét kết quả học bạ     các năm học THPT; Không xét điểm thi THPT quốc gia)

a) Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (nhất, nhì, ba) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

b) Học sinh đạt giải quốc tế.

*Phải đạt phỏng vấn.

a) Học sinh đạt giải HSG cấp quốc gia (nhất, nhì, ba, khuyến khích); HS đạt giải quốc tế.

b) Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba, khuyến khích).

*Phải đạt phỏng vấn.

Xét tuyển đối tượng 1: Phương thức 2

*Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.

(Xét kết quả học bạ các năm học THPT; Không xét điểm thi THPT quốc gia)

      Xét tuyển bằng điểm học bạ

THPT:

*Điểm trung bình 3 năm THPT từ 7.0 trở lên và

* Phải đạt phỏng vấn.

 

Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT:

*Điểm trung bình 3 năm   THPT từ 6.0 trở lên và

* Phải đạt phỏng vấn.

Xét tuyển đối tượng 2:

Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài.

Theo thang điểm 4 hoặc tương đương:

Xét tuyển bằng điểm học bạ:

* GPA-ĐTB 3 năm THPT           (10,11,12)  từ 2.5 trở lên và

* Phải đạt phỏng vấn.

Theo thang điểm 4 hoặc tương đương:

Xét tuyển bằng điểm học bạ:

* GPA-ĐTB 3 năm THPT     (10,11,12) từ 2.0 trở lên và

* Phải đạt phỏng vấn.

Xét tuyển đối tượng 3:

Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài.

* Thí sinh đã có bằng đại học, thạc sĩ của một ngành học bất kỳ; hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành y tế loại Khá trở lên và

* Phải đạt phỏng vấn.

* Thí sinh đã có bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ của một ngành học bất kỳ và

* Phải đạt phỏng vấn.

 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2018 (TTU chỉ tuyển sinh đại học chính quy): 

TT

Khối ngành/ chuyên ngành

Chỉ tiêu ĐH chính quy

Ghi chú

1

Khối ngành I

(Không)

 

2

Khối ngành II

(Không)

 

3

Khối ngành III (Khoa kinh tế -QTKD)

75

Phương thức tuyển sinh:

Căn cứ kết quả học bạ 3 năm THPT và phỏng vấn để xét tuyển.

 

Ngành Quản trị kinh doanh

20

 

Ngành Kinh doanh quốc tế

20

 

Ngành Tài chính-Ngân hàng

20

 

Ngành Kế toán

15

4

Khối ngành IV (Khoa Công nghệ Sinh học)

50

 

Ngành Công nghệ sinh học

25

 

Ngành Sinh học ứng dụng

25

5

Khối ngành V (Khoa Kỹ thuật)

50

 

Ngành Kỹ thuật điện

25

 

Ngành Khoa học máy tính

25

6

Khối ngành VI (Khoa Y)

200

 

Ngành Y đa khoa

200

7

Khối ngành VII (Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ)

25

 

Ngành Ngôn ngữ Anh

25

Tổng cộng

400

 

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Đối tượng

Chỉ danh

Ngành Y đa khoa

Các ngành khác

Đối tượng  1

Điểm học bạ:

Trung bình 3 năm THPT

Từ 7.0 trở lên

(thang điểm 10)

Từ 6.0 trở lên

(thang điểm 10)

Đối tượng  2

Điểm học bạ:

GPA-ĐTB 3 năm THPT

Từ 2.5 trở lên

(thang điểm 4)

Từ 2.0 trở lên

(thang điểm 4)

 

Đối tượng  3

 

 

Có bằng đại học, thạc sỹ của một ngành học bất kỳ; hoặc có bằng cao đẳng ngành Y tế từ loại Khá trở lên.

Có bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ của một ngành học bất kỳ.

6. Các thông tin cần thiết khác:

+ Mã số trường: TTU

+ Mã số ngành:

Khoa

Ngành

Mã ngành

Khoa Y

Y đa khoa

7720101

Khoa Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

7420201

Sinh học ứng dụng

7420203

Khoa Kinh tế và

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

7340101

Kinh doanh quốc tế

7340120

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Kế toán

7340301

Khoa Kỹ thuật

Kỹ thuật điện

7520201

Khoa học máy tính

7480101

Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ

Ngôn ngữ Anh

7220201

 

7. Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh: 

+  Ngành Y đa khoa giảng dạy bằng song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

 + Các ngành khác giảng dạy bằng tiếng Anh: sinh viên đạt trình độ tiếng Anh TOEFL 500-520 điểm mới vào học chuyên ngành. Nếu sinh viên trúng tuyển nhưng chưa đạt trình độ tiếng Anh sẽ được học tối đa 1 năm tiếng Anh tại TTU.

8. Về việc xin chuyển đổi ngành học: 

Các sinh viên đã trúng tuyển vào TTU, nếu có nguyện vọng chuyển đổi ngành học sẽ do TTU xem xét kết quả học tập và các điều kiện khác về đạo đức, về năng khiếu, … để quyết định.

9. Về ký túc xá: 

Đáp ứng 100 % chỗ ở cho sinh viên nội trú.

10. Tổ chức tuyển sinh: 

Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Qui trình tuyển sinh và thời gian thực hiện: 

Qui trình tuyển sinh của TTU gồm các bước như sau: 

TT

Quy trình

Thời gian

1

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Trường hoặc đăng ký trực tuyến trên trang Web của Trường.

TTU nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển thường xuyên trong năm học, bắt đầu từ tháng 6.

2

Phỏng vấn thí sinh

TTU tổ chức phỏng vấn sau khi nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh khoảng 1-2 tuần.

3

Thí sinh nộp học bạ THPT, bằng tốt nghiệp và giấy tờ khác (nếu còn thiếu)                  

Sau khi thí sinh nhận học bạ, nhận bằng tốt nghiệp.

4

Hội đồng tuyển sinh của trường xét tuyển, thông báo kết quả và gửi giấy báo trúng tuyển.

Tháng 7- 8: học kỳ mùa thu;

Tháng 11-12: học kỳ mùa xuân.

5

Nhập học

Tháng 9: học kỳ mùa thu;

Tháng 1: học kỳ mùa xuân.

 

12. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

01 đơn đăng ký xét tuyển: ghi đầy đủ thông tin theo mẫu của trường Đại học Tân Tạo và có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh học lớp 12. (TTU sẽ thông báo cho học sinh nộp học bạ THPT sau);

+ 01 bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cấp có thẩm quyền cấp (khi vào nhập học SV sẽ nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu);

+ 01 bản photo giấy chứng nhận đoạt giải HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế (nếu có);

+ 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân;

+ 02 ảnh 3x4 (bỏ vào phong bì nhỏ, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ra bên ngoài phong bì và phía sau ảnh);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Các giấy chứng nhận về các thành tích khác (nếu có);

+ Bài viết về ”Ước mơ và nguyện vọng của thí sinh”. Viết ngắn gọn trong khoảng 2000 từ.

+ Thư giới thiệu của giáo viên đã giảng dạy thí sinh lớp 12 được dán kín trong phong bì.

13. Chính sách ưu tiên:

+ Các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực được cộng điểm ưu tiên theo qui định hiện hành. Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào của Trường. 

+ Thí sinh nộp đơn đăng ký trước sẽ được phỏng vấn trước, xét kết quả và thông báo trúng tuyển trước.

14. Lệ phí xét tuyển:

TTU thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo. 

15. Học phí ; lộ trình học phí cho cả khóa học:

+ Học phí ngành Y đa khoa: 150.000.000 VNĐ/năm (một trăm năm mươi triệu đồng) và không tăng trong 6 năm của khóa học.

 + Học phí các ngành khác: 40.000.000 VNĐ/năm  (bốn mươi triệu đồng) và không tăng trong 4 năm của khóa học.

16. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm:

+ Đợt 1: bắt đầu từ tháng 6

+ Đợt 2: bắt đầu từ tháng 8 (bổ sung)

+ Đợt 3: bắt đầu từ tháng 9 (bổ sung)

17. Chính sách học bổng:

Học bổng Khoa Y năm học đầu tiên:
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa Y) thi THPT QG từ 25 điểm trở lên sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 100% học phí trong năm học đầu tiên.
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa Y)  thi THPT QG trong khoảng từ 23-24, 9 điểm sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 30% học phí trong năm học đầu tiên.

Học bổng các Khoa khác năm học đầu tiên:
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa khác) thi THPT QG từ 20 điểm trở lên sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 100% học phí trong năm học đầu tiên.
• Thí sinh có tổng số điểm 3 môn (tổ hợp môn thi xét tuyển vào khoa khác) thi THPT QG trong khoảng từ 18-19,9 điểm sẽ được xem xét hưởng học bổng miễn giảm 50% học phí trong năm học đầu tiên.

* Học bổng các năm học sau: Các Khoa sẽ căn cứ vào kết quả học tập (GPA) và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ trước để xét cho sinh viên hưởng học bổng cho học kỳ kế tiếp.

Tải file PDF


LỊCH TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC


 STT 

Quy trình

Thời gian

1

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Trường hoặc đăng ký trực tuyến trên trang Web của Trường.

TTU nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển thường xuyên trong suốt năm học.

2

Phỏng vấn thí sinh

TTU tổ chức phỏng vấn sau khi nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh khoảng 1-2 tuần.

3

Thí sinh nộp học bạ THPT, bằng tốt nghiệp và giấy tờ khác (nếu còn thiếu)                  

Sau khi thí sinh nhận học bạ, nhận bằng tốt nghiệp

4

Hội đồng tuyển sinh của trường xét tuyển, thông báo kết quả và gửi giấy báo trúng tuyển.

Tháng 7-8: học kỳ mùa thu;

Tháng 11-12: học kỳ mùa xuân.

5

Nhập học

Tháng 9: học kỳ mùa thu;

Tháng 1: học kỳ mùa xuân.


XEM THÊM CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TUYỂN SINH TTU tại đây