THÔNG TIN TUYỂN SINH


KÝ HIỆU TRƯỜNG: TTU


BAN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP.Ecity Tân Đức, Đức Hòa, Long An

Điện thoại: +84 (272) 376 9216 Hotline: +84 (272) 3775 995 hoặc 0981 152 153

Fax: +84 (272) 376 9208

Email: tuyensinh@ttu.edu.vn


THÔNG TIN CHUNG


Năm 2017, Trường Đại học Tân Tạo tuyển sinh 400 chỉ tiêu bằng hình thức xét tuyển dựa trên Học bạ và Phỏng vấn cho 10 ngành đào tạo bậc Đại học chính qui  và 20 chỉ tiêu Dự bị vào Ngành Y đa khoa cho cả 3 loại tượng sau:

 • Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
 • Đối tượng 2: Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài.
 • Đối tượng 3: Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài có nguyện vọng học để lấy bằng đại học tại TTU.

Phạm vi tuyển sinh trong cả nước và học sinh quốc tế từ các nước khác.


CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO 2017


STT 

Nhóm ngành/ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 .

400

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh

1

 Ngành Y đa khoa

D720101

200

Ngành Y đa khoa giảng dạy bằng song ngữ: 
tiếng Việt và tiếng Anh

2

 Ngành Công nghệ sinh học

D420201

25

Giảng dạy bằng tiếng Anh: 
sinh viên đạt trình độ tiếng Anh TOEFL 500 - 520 điểm 
mới vào học chuyên ngành. Nếu sinh viên trúng tuyển 
nhưng chưa đạt trình độ tiếng Anh sẽ được 
học tối đa 1 năm tiếng Anh tại TTU.

3

 Ngành Sinh học ứng dụng

D420203

25

4

 Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

20

5

 Ngành Kinh doanh quốc tế

D340120

20

6

 Ngành Tài chính-Ngân hàng

D340201

20

7

 Ngành Kế toán

D340301

15

8

 Ngành Điện-Điện tử

D520201

25

9

 Ngành Khoa học máy tính

D480101

25

10

 Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

25

B. DỰ BỊ Y ĐA KHOA

.

20

.

11

 Dự bị Y đa khoa

.

20

Học bổ sung kiến thức 1 năm, sau đó xét tuyển chính thức vào Ngành Y đa khoa nếu đủ điều kiện.

 


 

ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN


Đối tượng

Điều kiện xét

Ngành Y đa khoa

 Các ngành khác

Đối tượng  1

 Điểm học bạ trung bình 3 năm THPT

 Từ 7.0 trở lên

 Từ 6.0 trở lên

Đối tượng  2

 Điểm học bạ GPA - ĐTB 3 năm THPT

 Từ 2.5 trở lên

 Từ 2.0 trở lên

 Đối tượng  3

 

 Có bằng đại học, thạc sỹ của một ngành học bất kỳ; hoặc có bằng cao đẳng ngành Y tế từ loại Khá trở lên.

 Có bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ của một ngành học bất kỳ.

 


PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH


Xét tuyển căn cứ điểm Học bạ và Phỏng vấn: Năm 2017  TTU căn cứ kết quả học bạ 3 năm THPT để xét tuyển đại học, không lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển. Sau khi nộp hồ sơ, thí sinh sẽ được thông báo ngày phỏng vấn.

 

 A. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2017

ĐỐI TƯỢNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

KHOA Y

CÁC KHOA KHÁC

 Xét tuyển đối tượng 1: Phương thức 1

 • *Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
 • *Không xét kết quả học bạ     các năm học THPT;
 • *Không xét điểm thi THPT quốc gia;

a) Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (nhất, nhì, ba) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

b) Học sinh đạt giải quốc tế.

 • Phải đạt phỏng vấn.

a) Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (nhất, nhì, ba, khuyến khích); HS đạt giải quốc tế.

b) Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba, khuyến khích).

 • Phải đạt phỏng vấn.

Xét tuyển đối tượng 1: Phương thức 2

 • *Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.
 • *Xét kết quả học bạ các năm học THPT;
 • *Không xét điểm thi THPT quốc gia.

Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT:

 • Điểm trung bình 3 năm THPT từ 7.0 trở lên và Phải đạt phỏng vấn.

 

Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT:

 • Điểm trung bình 3 năm THPT từ 6.0 trở lên và Phải đạt phỏng vấn.

Xét tuyển đối tượng 2:

 • Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học quốc tế  tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học ở nước ngoài.

Tính theo thang điểm 4 hoặc tương đương:

 • Xét tuyển bằng điểm học bạ: GPA-ĐTB 3 năm THPT (10,11,12) từ 2.5 trở lên và Phải đạt phỏng vấn.

Tính theo thang điểm 4 hoặc tương đương:

 • Xét tuyển bằng điểm học bạ: GPA-ĐTB 3 năm THPT (10,11,12) từ 2.0 trở lên và Phải đạt phỏng vấn.

Xét tuyển đối tượng 3:

 • Sinh viên đã tốt nghiệp có bằng Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ trong nước hoặc nước ngoài.
 • Thí sinh đã có bằng đại học, thạc sĩ của một ngành học bất kỳ; hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành y tế loại Khá trở lên và Phải đạt phỏng vấn.

 

 • Thí sinh đã có bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ của một ngành học bất kỳ và Phải đạt phỏng vấn.

 

B. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC Y ĐA KHOA NĂM 2017

1. Điều kiện xét tuyển dự bị Y đa khoa:

 • Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện nộp hồ sơ vào khoa Y.
 • Thí sinh phỏng vấn chưa đạt yêu cầu về tiếng Anh.
 • Thời gian học dự bị:  Tối đa 01 năm học (10 tháng).
 • Thời gian xét tuyển sinh lớp dự bị: Theo lịch tuyển sinh chung của TTU.
 • Chương trình học năm dự bị: Do TTU quy định.

2. Xét tuyển vào học năm thứ nhất Y đa khoa sau khi học xong năm dự bị:

 • Sau thời gian học dự bị, sinh viên có kết quả học tập cả năm được đánh giá Đạt yêu cầu theo quy định của nhà trường sẽ được xét vào năm học thứ nhất của ngành Y Đa khoa.

 


VỀ VIỆC XIN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC


 • Các sinh viên đã trúng tuyển vào TTU, nếu có nguyện vọng chuyển đổi ngành học sẽ do TTU xem xét kết quả học tập và các điều kiện khác về đạo đức, về năng khiếu, … để quyết định.

HỌC BỔNG


 • TTU có chính sách xét cấp học bổng cho sinh viên tài năng cần sự giúp đỡ. Các tiêu chí xét cấp học bổng do Chủ tịch Quỹ học bổng cùng các Khoa xem xét quyết định hàng năm. Sinh viên nhận học bổng phải tuân thủ các qui định của qui chế của Quỹ học bổng tại thời điểm được nhận học bổng.

 


KÝ TÚC XÁ


 • Đáp ứng 100 % chỗ ở cho sinh viên nội trú.

 


HỌC PHÍ


Học phí đối với sinh viên chính quy; lộ trình học phí cho từng năm:

 •  Học phí ngành Y đa khoa:  
  + 150.000.000 VNĐ/năm (một trăm năm mươi triệu đồng) và tăng hàng năm không quá 15 %.
  +  Riêng sinh viên Y đa khoa trúng tuyển nhập học năm 2017 ( khóa 2017- 2023) học phí 150.000.000 VNĐ/năm và không tăng trong 6 năm của khóa học (xem chi tiết tại đây)
 •  Học phí các ngành khác:    40.000.000 VNĐ/năm  (bốn mươi triệu đồng) và không tăng trong 4 năm của khóa học.

 


LỊCH TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC


 STT 

Quy trình

Thời gian

1

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Trường hoặc đăng ký trực tuyến trên trang Web của Trường.

TTU nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển thường xuyên trong suốt năm học.

2

Phỏng vấn thí sinh

TTU tổ chức phỏng vấn sau khi nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh khoảng 1-2 tuần.

3

Thí sinh nộp học bạ THPT, bằng tốt nghiệp và giấy tờ khác (nếu còn thiếu)                  

Sau khi thí sinh nhận học bạ, nhận bằng tốt nghiệp

4

Hội đồng tuyển sinh của trường xét tuyển, thông báo kết quả và gửi giấy báo trúng tuyển.

Tháng 7-8: học kỳ mùa thu;

Tháng 11-12: học kỳ mùa xuân.

5

Nhập học

Tháng 9: học kỳ mùa thu;

Tháng 1: học kỳ mùa xuân.