CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH

DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC NĂM 2021

(Kèm theo QĐ số: 1607/QĐ-TTU.21 ngày 16/07/2021 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Tạo)

A. CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ

 1. Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo năm 2021
 2. Điều kiện xét:

Sinh viên (SV) trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo (TTU) năm 2021 được xét giảm học phí nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

STT

ĐIỀU KIỆN

MỨC XÉT

NGÀNH

HIỆU LỰC

1

SV là con, anh/chị/em, cháu nội/cháu ngoại của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo

50%

Tất cả các ngành đào tạo tại TTU

Suốt khóa học

2

SV là cháu (gọi là Bác, Chú, Cô, Cậu, Dì) của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo

30%

Suốt khóa học

3

SV có hộ khẩu tại tỉnh Long An hoặc tốt nghiệp tại các Trường THPT tại Long An

30%

Suốt khóa học

4

SV là con, em của giáo viên trên cả nước

30%

Suốt khóa học

5

SV là con, em của cán bộ y tế của những bệnh viện thực hành có sinh viên Khoa Y của TTU thực tập

30%

Suốt khóa học

6

SV thuộc đối tượng con gia đình nghèo (Có số hộ nghèo hoặc được chính quyền xác nhận thuộc hộ gia đình không đủ điều kiện kinh tế để con đi học ĐH) đạt Học lực và Hạnh kiểm ba năm 10, 11, 12 từ KHÁ trở lên

25%

Suốt khóa học

7

SV trúng tuyển nhập học TTU trong tháng 7/2021

25%

Năm đầu tiên

* Khóa học: 6 năm đối với ngành Y khoa; 4 năm đối với các ngành khác

 

B. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH:

 1. Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo năm 2021
 2. Điều kiện xét:

SV trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo (TTU) năm 2021 được xét học bổng nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau

STT

ĐIỀU KIỆN

MỨC XÉT

NGÀNH

HIỆU LỰC

1

SV đạt giải HSG cấp Quốc tế, cấp Quốc gia hoặc cấp Tỉnh

100%

Tất cả các ngành đào tạo tại TTU

Năm đầu tiên

2

Xếp học lực GIỎI ba năm học 10, 11,12

75%

3

SV có thành tích, khen thưởng trong NCKH, thể dục thể thao, hoạt động văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên

Theo đề xuất (thấp nhất 30%)

4

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 23 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

100%

Y khoa

5

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 21 điểm – 22,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

50%

6

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

100%

Các Ngành khác

7

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm – 19,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

50%

8

Xếp học lực KHÁ, GIỎI ba năm học 10, 11, 12

50%

* Tổ hợp xét tuyển:

1. Ngành Y Khoa, Điều dưỡng và Kỹ Thuật xét nghiệm y học:

 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học.

2. Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học và Ngôn ngữ Anh:

 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

C. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN:

 1. Học phí xét giảm và xét học bổng căn cứ vào học phí từng học kỳ của SV;
 2. SV được xét tối đa đồng thời 01 chính sách giảm học phí và 01 chính sách học bổng (chỉ áp dụng mức xét cao nhất nếu SV đáp ứng được nhiều điều kiện trong từng chính sách);
 3. Trường hợp SV được xét đồng thời chính sách giảm học phí và chính sách học bổng:
  • Áp dụng chính sách giảm học phí trước
  • Áp dụng chính sách học bổng trên mức học phí đã được giảm
 4. Các quan hệ nhân thân được xác định theo quy định của pháp luật;
 5. Trường hợp thân nhân SV không còn làm việc tại Tập đoàn Tân Tạo sau khi SV nhập học thì chính sách SV đạt được vẫn sẽ duy trì tiếp trong 01 năm sau đó.

Tải file pdf chính sách học phí học bổng

 

 

Học phí học bổng

Dành cho học sinh có hậu khẩu tại tỉnh Long An và học sinh là con, em của giáo viên 

Chính sách học bổng 30 % dành cho sinh viên là con, em của cán bộ Y tế

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

DÀNH CHO SINH VIÊN LÀ CON, EM CỦA CÁN BỘ Y TẾ

CỦA NHỮNG BỆNH VIỆN THỰC HÀNH CÓ SINH VIÊN KHOA Y CỦA TTU THỰC TẬP

Được sự đồng ý và ủy quyền của Hội đồng trường trường Đại học Tân Tạo và Quỹ học bổng ITA, Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo thông báo chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên TTU, là con em của cán bộ y tế của những bệnh viện thực hành có sinh viên y khoa của TTU thực tập như sau:

 1. Sinh viên TTU là con ruột, em ruột của cán bộ y tế đang làm việc tại những bệnh viện thực hành có sinh viên khoa Y của TTU thực tập được hưởng học bổng 30 % (tương đương 30 % học phí được giảm) trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (6 năm y đa khoa, 4 năm các ngành khác).
 2. Vào mỗi đầu năm học, sinh viên thuộc đối tượng trên đây làm đơn xin hưởng học bổng, đơn xin có xác nhận của Bệnh viện sinh viên là con ruột (em ruột) của cán bộ y tế hiện đang làm việc tại bệnh viện thực hành có sinh viên khoa Y của TTU thực tập, nộp đơn theo thông báo của Nhà trường để Hội đồng xét học bổng của Trường xem xét và trình Quỹ học bổng ITA quyết định.
 1. Chính sách học bổng này được thực hiện từ năm học 2021-2022 đến khi có thông báo mới.

Đối tượng được nhận chính sách này là: áp dụng cho sinh viên trúng tuyển năm học 2021

Chính sách học bổng này có thể chấm dứt bất cứ khi nào khi xét thấy cần thiết.

Tải file Chính sách học bổng 30 % dành cho sinh viên là con, em của cán bộ Y tế
Tải file thông báo học phí học bổng TTU 2021(PDF)
Tải file chính sách học phí học bổng dành cho học sinh có hậu khẩu tại tỉnh Long An và học sinh là con, em của giáo viên (PDF)

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

 1. Đối tượng tuyển sinh:

–  Đối tượng 1 (ĐT1): Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.

  Đối tượng 2 (ĐT2):

+ Thí sinh tốt nghiệp các trường THPT ở nước ngoài.

+ Thí sinh tốt nghiệp các trường Quốc tế tại Việt Nam.

– Đối tượng 3 (ĐT3): Thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT

 1. Phạm vi tuyển sinh: TTU tuyển sinh trong cả nước và học sinh quốc tế từ các nước khác.
 2. Phương thức tuyển sinh: năm 2021, TTU thực hiện các phương thức tuyển sinh sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ THPT

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập THPT (căn cứ vào bảng điểm đối với đối tượng 2)

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2021 (TTU chỉ tuyển sinh đại học chính quy):

STT

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

1

Đại học

7220201

Ngôn ngữ anh

25

2

Đại học

7340101

Quản trị kinh doanh

40

3

Đại học

7340120

Kinh doanh quốc tế

35

4

Đại học

7420201

Công nghệ sinh học

40

5

Đại học

7480101

Khoa học máy tính

40

6

Đại học

7720101

Y khoa

200

7

Đại học

7720301

Điều dưỡng

50

8

Đại học

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

50

 1. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

* Đối tượng 1:

Phương thức xét tuyển

Ngành học

Y Khoa

Điều Dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính và Công nghệ sinh học

Phương thức 1

– Xét theo tổ hợp môn xét tuyển của TTU (đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT).

– Tốt nghiệp THPT

– Xét theo tổ hợp môn xét tuyển của TTU (điểm trúng tuyển sẽ công bố sau khi có kết quả thi TN THPT 2021)

– Tốt nghiệp THPT

Phương thức 2

– Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại GIỎI và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

– Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại KHÁ trở lên và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

* Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) >= 6.0 và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

* Điểm trung bình học bạ 3 năm THPT >= 6.0 và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

 * Đối tượng 2:

Phương thức xét tuyển

Ngành học

Y Khoa

Điều Dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính và Công nghệ sinh học

Phương thức 3

– Điểm trung bình kết quả học tập THPT (bảng điểm) từ 2.5/4.0 trở lên và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Điểm trung bình kết quả học tập THPT (bảng điểm) từ 2.0/4.0 trở lên và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

– Điểm trung bình kết quả học tập THPT (bảng điểm) từ 2.0/4.0 trở lên và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

* Đối tượng 3:

Phương thức xét tuyển

Ngành học

Y Khoa

Điều Dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính và Công nghệ sinh học

Phương thức 2

– Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại GIỎI và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

– Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại KHÁ trở lên và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

* Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) >= 6.0 và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

* Điểm trung bình học bạ 3 năm THPT >= 6.0 và đạt phỏng vấn của TTU

– Tốt nghiệp THPT

 * Đối với tất cả phương thức xét tuyển của TTU, ngoài việc đạt điều kiện xét tuyển, thí sinh chỉ trúng tuyển sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Các tổ hợp môn xét tuyển nhóm ngành sức khỏe theo phương thức xét điểm thi TN THPT:

– Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học

– Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học

– Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

– Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học

* Các tổ hợp môn xét tuyển nhóm ngành khác (ngoại trừ nhóm ngành sức khỏe) theo phương thức xét điểm thi TN THPT:

– Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học.      

– Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học

– Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

– Tổ hợp xét tuyển D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 1. Học phí – Lộ trình học phí cho cả khóa học:

* Học phí ngành Y khoa: 150.000.000 VNĐ/năm (một trăm năm mươi triệu đồng) và không

    tăng trong 6 năm của khóa học.

   * Học phí các ngành khác: 1.300.000 VNĐ/tín chỉ lý thuyết, 1.950.000 VNĐ/tín chỉ thực hành,

      bình quân 40.000.000 VNĐ/năm (bốn mươi triệu đồng) và không tăng trong 4 năm của khóa học.

 1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

01 đơn đăng ký xét tuyển: ghi đầy đủ thông tin theo mẫu;

01 học bạ photo;

– 01 bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cấp có thẩm quyền cấp (khi vào nhập học SV sẽ nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu);

– 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/hộ chiếu;

– 02 ảnh 3×4 (bỏ vào phong bì nhỏ, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).

 1. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình tuyển sinh của TTU:
 • Địa chỉ website của trường: ttu.edu.vn
 • Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc: liên hệ qua hotline 0981 152 153
 1. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm:

Phương thức 1: Theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Phương thức 2 và 3:

Đợt 1. Từ ngày 01/4 đến 30/6

Đợt 2. Từ ngày 01/7 đến 31/7

Đợt 3. Từ ngày 01/8 đến 15/8

Đợt 4. Từ ngày 16/8 đến 31/8

Đợt 5. Từ ngày 01/9 đến 15/9

Đợt 6. Từ ngày 16/9 đến 30/9

Đợt 7. Từ ngày 01/10 đến 31/12

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển và xét tuyển: www.tuyensinh.ttu.edu.vn hoặc gọi về hotline: 0981 152 153

Câu hỏi thường gặp 2021

TTU – HỎI VÀ ĐÁP TUYỂN SINH 2021

Những điểm nổi bật của Đại học Tân Tạo
 1. Đại học đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình giáo dục khai phóng Hoa Kỳ (Liberal Arts). Các chương trình giảng dạy được cập nhật thường xuyên từ Đại học Rice – một đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. Toàn bộ giáo trình giảng dạy bằng Tiếng Anh. Riêng đối với Khoa Y, sinh viên sẽ học song ngữ Anh Việt, vì đặc thù của ngành Y là đào tạo ra các bác sĩ tài đức phục vụ cho đất nước, đồng thời cũng trang bị cho các bác sĩ tương lai kiến thức tiếng Anh để nghiên cứu và hội nhập với các nền y học tiên tiến trên thế giới. Hiện nay mô hình đại học khai phóng Hoa Kỳ được định nghĩa là “Sự Thành công” bởi từ năm 1862 Tổng Thống A. Lincoln ký thành Luật cho các trường đại học công lập áp dụng mô hình khai phóng đến nay, kết quả: 19/21 Tổng Thống Hoa Kỳ tốt nghiệp từ các trường đại học Khai Phóng, 2/3 500 và 1000 CEO hàng đầu thế giới tốt nghiệp từ các trường đại học Khai phóng. Đại học Harvard là một biểu tượng thành công của mô hình Đại học Khai phóng.
 2. Sinh viên năm 3 khoa y của Đại học Tân Tạo có cơ hội được giao lưu, thực tập tại các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ năm 2017: Sinh viên xuất sắc Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh đã được đi thực tập tại các công ty tại Hoa Kỳ.
 3. Chất lượng đào tạo của trường Đại học Tân Tạo chính là ở nền tảng giúp khơi gợi và thúc đẩy sự phát triển năng lực cá nhân. Giúp sinh viên có kiến thức toàn diện, trở thành những công dân quốc tế.
 4. Cuối năm 2015, ngành Khoa học máy tính của Đại học Tân Tạo được Scientometrics for Vietnam xếp hạng thứ 9/15 trường đại học Việt Nam có nhiều công trình khoa học ISI nhất. Xếp thứ 9/15 nhưng điều đáng nói là Đại học Tân Tạo là một trường đại học tư thục mới thành lập được 5 năm trong khi các trường nằm trong top đầu đã có tuổi đời vài chục năm.
 5. Là một đại học “xanh” với khuôn viên rộng 103 hectare, cơ sở vật chất hiện đại như sân tennis, hồ bơi, sân bóng đá và khuôn viên được phủ xanh toàn bộ mang lại không khí trong lành, môi trường học tập lý tưởng.
 6. Đại học Tân Tạo chú trọng đẩy mạnh đào tạo ra các doanh nhân tiềm năng: 100% sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp có việc làm với mức thu nhập cao ngay từ khi chưa nhận bằng tốt nghiệp. Mức lương khởi điểm của sinh viên Tân Tạo là từ 8-20 triệu/tháng, trong đó 89% làm việc ở các vị trí trọng yếu tại các tập đoàn đa quốc gia như: Unilever, LG, PWC Vietnam, Pepsi, Wall street English center, Odyssey Resources Vietnam… trong khi đa số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp chỉ đạt được mức lương từ 2-5 triệu/tháng (Theo thống kê của JobStreet.com công bố tại Hội thảo “Nhân lực mới ra trường – Việt Nam và Khu vực quý 4/2015”).
 7. Với đội ngũ giảng viên hầu hết là giáo sư, tiến sĩ người nước ngoài hoặc người Việt Nam được đào tạo và đã có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường uy tín tại nước ngoài. Đại học Tân Tạo không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các trường trong khu vực và thế giới; luôn đổi mới các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo phù hợp với sự thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc tế, giúp sinh viên không chỉ học trong trường mà còn có thể tiếp tục tự học trọn đời.
 8. TTU luôn duy trì chính sách cấp học bổng cho các sinh viên thật sự xuất sắc, có ước mơ cháy bỏng và hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, sinh viên có thể nộp đơn xin xét cấp học bổng. Việc cấp học bổng sẽ được xem xét đề xuất bởi hội đồng xét duyệt cấp học bổng dựa trên nhiều tiêu chí tùy theo từng thời điểm khác nhau, Chủ tịch Quỹ học bổng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng
 9. Hoạt động sinh viên sôi nổi, nhiều câu lạc bộ như CLB Khởi nghiệp, Tổ chức sự kiện, Y khoa Dr. Plus, Truyền thông RINT, CLB Tiếng Anh… Trường thường xuyên phối hợp với các tổ chức sinh viên quốc tế như AIESEC, Coach for College,… giúp sinh viên năng động, học thêm được nhiều kỹ năng mềm, và mở rộng mối quan hệ với sinh viên trong và ngoài nước.
Đại học Tân Tạo là đại học Việt Nam hay Đại học Quốc tế?
Đại học Tân Tạo (TTU) là đại học Việt Nam theo đuổi tiêu chuẩn của một trường đại học Hoa Kỳ. Do đó, ngoài tất cả các quyền lợi của sinh viên được đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và pháp luật hiện hành, SV TTU có lợi thế trong việc tiếp tục học lên ở các nước tiên tiến khác và cơ hội việc làm, thăng tiến do chất lượng đào tạo và yêu cầu tốt nghiệp ngang bằng với một đại học Hoa Kỳ. Trừ ngành Y đa khoa được giảng dạy song ngữ Anh – Việt, các chương trình học khác tại TTU đều được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo mô hình giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ. Đại học Tân Tạo là đại học đầu tiên ở Việt Nam có khả năng thiết kế và chuẩn hoá các chương trình giảng dạy của mình theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Có thể nói, đây là đại học kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam.
Mô hình giáo dục khai phóng là gì?
Giáo dục khai phóng (liberal arts) là giáo dục nhằm tạo cơ hội để con người phát huy cao nhất khả năng sáng tạo, năng lực của bản thân và khuyến khích mỗi con người sống có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Theo đó, sinh viên được cung cấp một nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng có thể chuyển đổi được, và một cảm nhận mạnh mẽ về các giá trị, đạo đức, và sự can dự vào đời sống công dân… SV theo học chương trình này sẽ có được kiến thức tổng quát nhằm có thêm cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực học thuật và nhiều chiến lược học tập, bên cạnh chương trình học chuyên sâu trong ít nhất một lĩnh vực học thuật nào đó. Nói tóm lại, nền giáo dục khai phóng mang đến kiến thức toàn diện và chuyên sâu để có thể thích ứng với nhiều loại môi trường cạnh tranh khác nhau. 
Các chương trình khối ngành kinh tế tại đại học Tân Tạo có gì khác biệt so với các trường đại học khác?
Điểm khác biệt quan trọng đầu tiên là SBE nhắm đến đào tạo ra các doanh nhân thành đạt. Do vậy các chương trình khối ngành Kinh tế của Đại học Tân Tạo kết hợp lý thuyết đi đôi với thực hành. Ngoài việc phải hoàn thành 120 tín chỉ các môn học bắt buộc, sinh viên kinh tế Đại học Tân Tạo cần phải đạt điểm IELTS 7.0 hoặc tương đương để được công nhận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, với mục tiêu đào tạo các nhà lãnh đạo, tại Đại học Tân Tạo, sinh viên kinh tế không những học được kiến thức chuyên môn từ các giảng viên, giáo sư là người nước ngoài hoặc người Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài, mà còn học được kỹ năng lãnh đạo. Rất nhiều giảng viên, nhà quản lý tại Đại học Tân Tạo là những doanh nhân thành đạt. Do đó, họ dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó, giúp sinh viên có điều kiện được rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống và ra quyết định chuẩn xác, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Từ năm 2017: Sinh viên xuất sắc khoa kinh tế đã được đi thực tập tại Hoa Kỳ. Đây là cơ hội cho các SV khoa kinh tế học từ thực tiễn để có thể trở thành một nhà kinh tế hoặc một doanh nhân hội nhập quốc tế.
Sau khi em được nhận vào học tại TTU, em có thể xin chuyển sang học ngành khác được không? Điều kiện như thế nào?
Tại TTU, sinh viên có quyền nộp đơn xin đổi ngành học trong 2 năm đầu tiên trên cơ sở xem xét của giảng viên và Trường khoa về năng lực của sinh viên đối với ngành xin chuyển sang học.
Em là sinh viên đã tốt nghiệp. Hiện nay em muốn học một ngành khác tại TTU thì có được không? Thủ tục như thế nào?
Năm 2018, TTU tiếp tục tuyển thẳng các sinh viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ trong và ngoài nước. Sinh viên chỉ cần nộp đơn và đạt phỏng vấn là có thể theo học bất kỳ chương trình đại học nào mà sinh viên quan tâm.
Em đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, vậy em có thể đăng ký học 1 ngành khác tại TTU không? Em có phải học lại các môn mà em đã từng học ở nước ngoài không?
Như đã nói ở trên, năm 2018 TTU tiếp tục tuyển thẳng các sinh viên đã tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước. Các em chỉ cần đạt phỏng vấn là sẽ được nhận vào học chương trình mình quan tâm. Trường hợp trong bảng điểm của em có những môn học tương đương với các môn có trong chương trình học của TTU, hội đồng khoa học và đào tạo của trường sẽ xem xét cho em được miễn học các môn đó.
Em được biết ngoài việc xét tuyển dựa trên học bạ, điểm thi THPT, TTU còn tổ chức phỏng vấn các thí sinh. Em muốn biết việc phỏng vấn sẽ diễn ra khi nào, bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, em cần chuẩn bị nội dung gì? Khi nào em sẽ biết được kết quả phỏng vấn?

Thông thường việc phỏng vấn sẽ được tổ chức ngay khi em nộp hồ sơ (trừ trường hợp quá đông, việc phỏng vấn sẽ được hẹn sang các ngày tiếp theo).

Phỏng vấn có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy theo trình độ của thí sinh.

Mục đích của vòng phỏng vấn là để nhà trường tiếp xúc trực tiếp thí sinh; tìm hiểu xem em có năng lực phù hợp và quyết tâm yêu ngành học mà em đã chọn hay không; em có hoài bão nóng bỏng muốn thực hiện ước mơ của mình bằng cách cố gắng học cho thành tài hay không, em sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh kinh tế gia đình có thuận lợi không … Do đó, em không cần phải chuẩn bị trước.

Kết quả phỏng vấn sẽ được công bố chung với kết quả xét tuyển khi em đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định

Em được một số giải cấp tỉnh về thể thao: Bóng chuyền, Điền kinh; giải khuyến khích và giải nhì thi máy tính bỏ túi Casio… Vậy em có được ưu tiên gì trong việc xét tuyển không?

Các giải thưởng mà em vừa nêu sẽ có ảnh hưởng tốt đến kết quả phỏng vấn của em.

Em chưa từng tham gia phỏng vấn. Nhà trường có thể cho em biết một số câu hỏi phỏng vấn thường gặp không?

 Dưới đây là những câu hỏi thường được hỏi trong lúc phỏng vấn:

– Hoàn cảnh gia đình em như thế nào?

– Em biết đến TTU như thế nào?

– Vì sao em chọn ngành học ở TTU?

– Sở thích của em là gì?

– Ước mơ của em là gì?

– Hãy nói/viết bằng tiếng Anh: để giới thiệu về bản thân, gia đình, ước mơ, sở thích…

Nếu em đạt tất cả các điều kiện xét tuyển theo quy định của TTU nhưng không đạt phỏng vấn, em có được nhận vào trường không?

Rất tiếc, nếu em không đạt một trong các điều kiện xét tuyển của TTU, TTU không thể nhận em.

Em không giỏi về tin học, em có thể trực tiếp nộp hồ sơ đến TTU mà không cần phải khai báo thông tin trên phần mềm tuyển sinh của TTU không?

Nếu em gặp khó khăn trong việc khai báo thông tin theo quy định trên phần mềm tuyển sinh của TTU, em có thể trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định đến Ban tuyển sinh TTU. Ban tuyển sinh TTU sẽ hỗ trợ em hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Em được biết trước đây nhà trường có rất nhiều học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Năm nay nhà trường có tiếp tục cấp học bổng không và dựa trên tiêu chí nào?

Hiện nay TTU vẫn xem xét cấp học bổng cho các sinh viên xuất sắc, có hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, em có thể nộp đơn xin xét cấp học bổng. Tuy nhiên, việc cấp học bổng sẽ được xem xét đề xuất bởi hội đồng xét duyệt cấp học bổng dựa trên nhiều tiêu chí tùy theo từng thời điểm khác nhau, Chủ tịch Quỹ học bổng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Do đó, theo ý kiến nhà trường, em nên chủ động tài chính trước và việc cấp học bổng sẽ chỉ mang tính chất hỗ trợ, khuyến học, dành cho các sinh viên thật sự xứng đáng. 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp của SV Đại học Tân Tạo?

Với mục tiêu đào tạo ra những nhà lãnh đạo cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đại học Tân Tạo rất chú trọng đến việc đào tạo kỹ năng thực tế cho sinh viên. Ngay trong thời gian học, các em thường xuyên được tạo điều kiện thực tập tại các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn. Nhiều sinh viên cũng tự nộp đơn đi thực tập tại các nước khác như Philippines, Malaysia, Canada, Thái Lan. Kết quả là, có rất nhiều sinh viên nhận được lời mời làm việc tại các công ty quốc tế, công ty đa quốc gia từ lúc chưa tốt nghiệp. Thực tế 100% sinh viên của TTU đã có việc làm cao hơn từ 4-10 lần so với các đại học khác. Đặc biệt ngay trong thời gian đi học TTU sẽ tạo điều kiện hỗ trợ việc làm bán thời gian cho các sinh viên có nhu cầu.

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và mức lương khởi điểm?

100% sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp có việc làm với mức từ 8-20 triệu/tháng, trong đó 89% làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như: Unilever, LG, PWC Vietnam, Pepsi, Wall street English center, Odyssey Resources Vietnam…

Yêu cầu trình độ tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất là gì?

Để vào học chuyên ngành năm nhất, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh TOEFL 500 – 520 (tương đương TOEFL iBT 61- 68) điểm. Trường hợp nếu sinh viên trúng tuyển nhưng chưa đạt trình độ tiếng Anh như trên, sinh viên sẽ được học tối đa 1 năm tiếng Anh tại TTU.

Ngành Y đa khoa của đại học Tân Tạo có gì khác so với ngành Y tại các đại học khác ở Việt Nam?

Chương trình Y đa khoa của Đại học Tân Tạo là chương trình đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đào tạo bác sĩ song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) theo mô hình của đại học Hoa Kỳ. Theo đó, sinh viên Y đại học Tân Tạo sẽ được học các môn học mới, tiên tiến của các đại học y nổi tiếng ở Hoa Kỳ như John Hopkins, Đại học Illinois at Chicago và các môn học khác tương đương các môn học theo quy định của Bộ GD &ĐT Việt Nam. Sinh viên Y Đại học Tân Tạo được tạo điều kiện để học và thi lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ Hoa Kỳ USMLE. Chính những yếu tố trên đảm bảo cho sinh viên Y tại ĐH Tân Tạo sau khi ra trường có thể khám chữa bệnh cho bệnh nhân Việt Nam và quốc tế.

Việc thực tập của sinh viên khoa Y như thế nào?

Nhà trường rất chú trọng đến việc thực tập của sinh viên. Ngay từ năm thứ nhất nhà trường đã sắp xếp cho các em đi thực tập. Ngoài Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo, sinh viên y khoa ĐH Tân Tạo còn được tạo điều kiện tối đa để thực tập tại các Bệnh viện lớn như: BV Thống Nhất, BV Bình Dân, BV Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhi, BV Da liễu, Trung tâm Y khoa Hòa Hảo …

Các sinh Y khoa xuất sắc còn được cử đi tham gia hội thảo, báo cáo tại ở nước ngoài như Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những sinh viên xuất sắc được thực tập tại các bệnh viện tại Hoa Kỳ và tham gia các khóa học Y khoa tại Khoa Y, ĐH Indiana, Hoa Kỳ.

Chứng chỉ USMLE là gì? Quy trình để thi chứng chỉ USMLE là gì? Lệ phí thi là bao nhiêu?

Chứng chỉ USMLE (United States Medical Licensing Examination) là chứng chỉ bắt buộc đối với mọi sinh viên y khoa Hoa Kỳ. Sinh viên có được chứng chỉ này sẽ có trình độ tương đương như các sinh viên khoa y của các trường đại học Mỹ và có cơ hội được học nội trú và hành nghề Y khoa tại Hoa Kỳ.

Tại TTU sinh viên sẽ được làm quen và ôn luyện về cách thức thi USMLE. Ngoài ra sinh viên của TTU có thể học luyện thi USMLE qua internet tại trung tâm Kaplan ở Việt Nam hoặc các tổ chức và cá nhân tổ chức dạy USMLE tại TP.HCM (lệ phí ôn tự túc)

Lệ phí thi sẽ theo quy định hàng năm của nơi tổ chức thi. TTU sẽ hướng dẫn sinh viên về thủ tục dự thi chứng chỉ quan trọng này.

Học phí tại Đại học Tân Tạo năm 2021-2022?

* Khoa Y:

– Ngành Y khoa học phí 150,000,000VNĐ / năm học.

– Ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học, ngành Điều Dưỡng: 40,000,000 VNĐ / năm học.

* Khoa Kinh tế-QTKD, Ngôn ngữ và nhân văn, CNSH, Kỹ thuật: 40,000,000 VNĐ / năm.

Học phí tại Đại học Tân Tạo có tăng hàng năm không? Tỉ lệ tăng là bao nhiêu? Lộ trình tăng trong cả một khoá học như thế nào?

Việc điều chỉnh học phí tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như lạm phát, vật giá hàng năm. Tuy nhiên, trong năm học 2020 – 2021, nhà trường cam kết học phí được giữ nguyên không tăng trong suốt 6 năm học đối với khoa Y và 4 năm học đối với khoa Kinh tế-QTKD, Ngôn ngữ và nhân văn, CNSH, Kỹ thuật. Cần lưu ý thêm là, mức học phí hiện nay của nhà trường vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với kinh phí đào tạo theo chuẩn ĐH Hoa Kỳ.

Những chi phí mà sinh viên phải chi trả ngoài học phí?

Ngoài học phí, các sinh viên nên có kế hoạch cho các khoản chi tiêu cá nhân của mình như phí ký túc xá, phí bảo hiểm y tế, phí xe cộ đi/lại, vật dụng cá nhân, bút, vở…

Em rất muốn được vào học tại trường nhưng em sợ trình độ tiếng Anh em không theo được chương trình học. Nhà trường cho biện pháp gì hỗ trợ em hay không?

Nếu em đáp ứng đủ các điều kiện xét tuyển đầu vào, em sẽ được nhận vào chương trình dự bị tiếng Anh 01 năm của TTU. Chương trình này sẽ giúp em cải thiện, củng cố và nâng cao tiếng Anh nhằm đạt được điều kiện đầu vào của nhà trường. Kết quả đào tạo các năm cho thấy hầu hết các sinh viên đều đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh sau một năm học tại trường. Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy, thái độ học tập và quyết tâm chính là yếu tố quyết định sự thành công của người học.

Sau khi tốt nghiệp TTU, em có thể nộp đơn học lên Thạc sĩ tại các trường mà TTU có hợp tác đào tạo không? Và học bổng như thế nào?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể nộp đơn học cao học tại Hoa Kỳ. Việc được nhận hay không sẽ tuỳ thuộc vào GPA của em và yêu cầu của từng trường. Hiện TTU giảng dạy theo các chương trình của đại học Rice và đại học Duke là hai đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Chính vì vậy, trình độ của SV TTU tốt nghiệp có nhiều lợi thế nếu tiếp tục theo đuổi học lên tai các trường đại học Hoa Kỳ.

Đại học Tân Tạo có cung cấp chỗ ở cho sinh viên không? Chi phí thế nào?

Tại Đại học Tân Tạo, tất cả các sinh viên đều được cung cấp chỗ ở tại ký túc xá của trường. Chi phí KTX hàng tháng là 250,000VNĐ.

Sinh viên có thể chọn ngoại trú trong năm học đầu tiên không?

Nhằm tạo điều kiện cho SV được hội nhập và rèn luyện các kỹ năng mềm, sinh viên năm thứ nhất của Đại học Tân Tạo được yêu cầu phải ở ký túc xá (như tất cả các trường đại học của Hoa Kỳ yêu cầu SV năm thứ nhất) hoặc khu căn hộ cho thuê Tân Đức Plaza và Tân Đức Star nằm trong khuôn viên trường. Từ những năm sau, nếu sinh viên không muốn ở KTX có thể ở ngoại trú hoặc thuê căn hộ Tân Đức Plaza, Tân Đức Star với chi phí ưu đãi.

Nhà trường có xe buýt đón SV từ TP.HCM không?

Hiện nhà trường chưa có xe buýt đưa đón sinh viên từ TP.HCM đến TTU và ngược lại. Tuy nhiên, các em có thể sử dụng xe buýt công cộng để đến Cổng khu công nghiệp Tân Đức (Xe buýt số: 627 hoặc xe buýt số 81 tại Bến xe Chợ Lớn), sau đó các em sẽ đón xe để đến các khu vực học tập, sinh hoạt của TTU. Các địa điểm xe Bus sẽ đi qua: Cầu Xáng – Dọc Tỉnh Lộ 10 – Ngã tư Bà Hom – Bến xe Chợ Lớn.

Em sử dụng phương tiện công cộng để đi từ miền Tây Nam Bộ lên, vậy em phải đi theo lộ trình nào là tiện nhất?

Từ miền Tây Nam Bộ lên, em có thể rẽ vào Bến Lức và đi thị trấn Đức Hòa, khoảng 18 km là đến TTU.

Nhà trường có chính sách hỗ trợ sinh viên đóng học phí không, điều kiện như thế nào?

Sinh viên TTU học khá, giỏi, có nghị lực, có ý chí vươn lên, tham gia tích cực các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn thể mỹ, có hoàn cảnh khó khăn (Con thương binh, liệt sĩ; Con của gia đình hưởng chính sách như thương binh); Con của gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cha mẹ sinh viên làm việc hoặc của chính quyền địa phương nơi sinh viên sinh sống; Mồ côi cả cha lẫn mẹ; Con của gia đình thuộc diện có sổ xóa đói giảm nghèo, và không vi phạm kỷ luật của TTU có thể nộp đơn xin được vay theo chính sách hiện hành.

Nếu hồ sơ được chấp nhận, Sinh viên sẽ được Nhà trường cho vay không lãi trong suốt quá trình học và được phép hoàn lại trong vòng từ 02 – 05 năm sau khi tốt nghiệp.

Sau khi ra trường sinh viên sẽ phải trả nợ như thế nào?

Quỹ ITA – Vì tương lai tạo điều kiện cho sinh viên vay tiền đóng học phí với lãi suất 0%. Sau 6 tháng kể từ ngày tốt nghiệp ra trường, sinh viên sẽ trả nợ cho quỹ ITA theo thời hạn như sau:

– Sinh viên được vay từ 250 triệu đến 400 triệu để đóng học phí thì sinh viên có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho quỹ ITA trong thời hạn tối đa 05 năm.

– Sinh viên được vay từ 100 triệu đến 250 triệu trên tổng học phí phải đóng, thì sinh viên có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho quỹ ITA trong thời hạn 03 năm.

– Sinh viên được vay từ 7,5 triệu đến 100 triệu trên tổng học phí phải đóng, thì sinh viên có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho quỹ ITA trong thời hạn 02 năm.

– Sinh viên để quá thời hạn trả theo quy định sẽ chịu phạt lãi thanh toán chậm theo lãi suất phạt của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

Chính sách cho vay và học bổng của trường có điều kiện ràng buộc hay không?

Điều kiện: Sinh viên sẽ tự tìm việc và phục vụ tại địa phương của các em, thời gian tuỳ thuộc vào khoản vay hoặc học bổng Itass. Trường hợp các em không tự tìm được việc làm tại địa phương thì TTU sẽ hỗ trợ gíup cho các em.

Bằng tốt nghiệp của TTU là bằng của Hoa Kỳ hay của bộ Giáo dục Việt Nam?

Bằng cấp của TTU sẽ được cấp hai loại bằng: Bằng theo tiêu chuẩn của MOET và Bằng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Do vậy sinh viên tốt nghiệp TTU có đầy đủ quyền lợi của sinh viên như các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác tại VN, nhưng sinh viên TTU có lợi thế riêng có là được cấp bằng theo tiêu chuẩn của một đại học Hoa Kỳ, giúp các em học tiếp lên hoặc xin việc tại các công ty đa quốc gia một cách thuận lợi.

Hướng dẫn nộp hồ sơ 2021

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC TÂN TẠO

(Dành cho thí sinh các trường THPT)

Thí sinh nộp đơn vào Trường Đại Học Tân Tạo cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 1. 01 Đơn đăng ký xét tuyển : Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu của trường Đại Học Tân Tạo và có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh học lớp 12. (Tải ở website: www.ttu.edu.vn);
 2. 01 Bản sao Học Bạ THPT;
 3. 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời do cấp có thẩm quyền cấp (khi vào nhập học học viên sẽ nộp bản chính bằng Tốt nghiệp THPT để đối chiếu);
 4. 01 Bản sao giấy CMND; 01 bản sao Hộ khẩu.
 5. 02 ảnh 3×4 (bỏ vào phong bì nhỏ, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở bên ngoài phong bì và phía sau ảnh);
 6. 01 Bản sao giấy chứng nhận đạt giải Học Sinh Giỏi (nếu có) cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế;
 7. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

*Lưu ý: Các bản sao cần photo và có công chứng.

Tải file hướng dẫn

Chi tiết các thông tin về tuyển sinh

Đơn ĐKXT đối tượng 1

Đơn ĐKXT đối tượng 2

Kinh Doanh Quốc tế và Quản Trị Kinh Doanh

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đào tạo những doanh nhân thành đạt.

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh (SBE) là một trong những khoa thế mạnh và mang những nét riêng của Đại học Tân Tạo. Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh tập trung vào đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội đồng thời nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn. Từ đó sinh viên có kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo nhiều ưu thế vượt trội

Chương trình giảng dạy của Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Tân Tạo tập trung vào đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành, ngay từ năm thứ nhất, sinh viên đã được thăm, giao lưu và làm việc với các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và quốc tế.

Sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tân Tạo luôn được tạo điều kiện để tham quan, học tập tại các doanh nghiệp, các công ty ngay từ năm thứ nhất.

Thêm vào đó, nét nổi bật của Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh chính là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Đội ngũ giảng viên là Giáo sư, Tiến sĩ người nước ngoài hoặc người Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài. Đặc biệt hơn, sinh viên còn được học từ các doanh nhân trong nước và quốc tế thành đạt trên nhiều lĩnh vực.

Điểm khác biệt của Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh so với các Khoa của các trường đại học khác chính là điều kiện thực tập. Sinh viên không chỉ được thực tập ở các doanh nghiệp trong nước, mà kể từ năm thứ hai còn có cơ hội được thực tập ở các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và các nước trong khu vực ASEAN.

Sinh viên xuất sắc được cử đi tham dự các hội thảo, diễn đàn trong và ngoài nước.

Khi theo học khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh tại TTU, các sinh viên sẽ được đào tạo một cách bài bản về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong đó, kỹ năng thuyết trình và thuyết phục, quản lý quỹ thời gian, quản trị nguồn nhân sự…và rất nhiều kỹ năng mềm khác để giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo là điểm mạnh của sinh viên Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Cơ hội việc làm trong và ngoài nước

Do được học tập trong môi trường năng động, đa văn hóa và trải nghiệm thực tế với doanh nghiệp và doanh nhân trong nước và quốc tế ngay từ những năm đầu Đại học, sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh (SBE) tự tin bước vào cuộc sống với ngành nghề mình đã học tại các Công ty đa quốc gia, Tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế với mức lương cao.

Tham gia các cuộc thi khởi nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể làm quen với môi trường kinh doanh khi tốt nghiệp.

Điều ngạc nhiên hơn cả là 100% sinh viên SBE đều có việc làm với mức lương cao ngay từ khi chưa nhận tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Dù là nhân viên, quản lý, nghiên cứu khoa học hay khởi nghiệp thì sinh viên SBE đều tự tin vào khả năng thành công của bản thân.

Đối với các nhà tuyển dụng, sinh viên SBE luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối với các Công ty, Tập đoàn lớn trong nước, Doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, Doanh nghiệp nước ngoài, Tập đoàn đa quốc gia…

Như vậy, lựa chọn Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh sẽ là cơ hội tốt để các bạn sinh viên có thể hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Tư vấn chi tiết: Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền thông – Đại học Tân Tạo
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Số điện thoại: (+84) 272 376 9216
Hotline: 0981 152 153 (zalo, instagram)
Facebook: https://www.facebook.com/tantaouniversity/

Công Nghệ Sinh Học

Khoa Công Nghệ Sinh Học Trường Đại học Tân Tạo – Nơi Ươm Mầm Công Dân Toàn Cầu

Khoa Công Nghệ Sinh Học (CNSH) của Trường Đại học Tân Tạo (TTU) đang được xây dựng để cung cấp cho xã hội các cử nhân và kỹ sư có thể hiểu, phát triển và áp dụng kiến thức cũng như tạo ra các sản phẩm có giá trị từ lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, Khoa Công Nghệ Sinh Học còn trang bị cho sinh viên khả năng bảo tồn và phát triển động thực vật có giá trị cao hoặc đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Chương trình đào tạo nhiều ưu thế vượt trội

Chương trình đào tạo của Khoa Công Nghệ Sinh học – Trường đại học Tân Tạo được thiết kế nhằm đào tạo ra những Cử nhân và Kỹ sư có đầy đủ tư duy của một nhà Khoa học mang tầm Quốc tế, đồng thời nắm bắt được xu thế phát triển của ngành nghề một cách tốt nhất. Sinh viên cùng Giảng viên thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ngay từ năm nhất.

Khoa Công nghệ Sinh học được đầu tư phòng thí nghiệm với các thiết bị hiện đại hỗ trợ công tác giảng dạy và thực hành cho sinh viên – công tác thực hành, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Điều đặc biệt nhất, cũng là cơ hội lớn cho sinh viên là chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là nền tảng phát triển cho sinh viên của Khoa Công Nghệ Sinh Học tham dự báo cáo tại các hội nghị quốc tế trong và ngoài nước, xuất bản các chương trình khoa học trên tạp chí quốc tế.

Sinh viên khoa Công Nghệ Sinh Học TTU tham gia Hội nghị INDO-ASEAN lần thứ nhất về phương pháp tiếp cận sáng tạo trong khoa học và công nghệ ứng dụng (6/2018).

Thêm vào đó, TTU cũng là nơi tạo điều kiện và cơ hội đi thực tập tại nước ngoài dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Sinh viên cũng được giới thiệu các suất học bổng học Thạc sĩ (Master) hay Tiến sĩ (PhD) tại nước ngoài ngay sau khi ra trường.

Một điều đặc biệt tại Khoa Công Nghệ Sinh Học đó chính là Office Hour. Giảng viên sẽ có giờ tư vấn dành riêng cho các sinh viên của Khoa vào mỗi tuần. Các bạn có thể tự do thảo luận cùng Giảng viên về vấn đề học tập tại lớp và các vấn đề khác nếu cần sự tư vấn.

Cơ hội việc làm trong và ngoài nước

Sau khi tốt nghiệp khoa Công Nghệ Sinh Học trường Đại học Tân Tạo, sinh viên được giới thiệu làm việc tại các Công ty/ Tập đoàn trong và ngoài nước (về giống cây trồng & vật nuôi; dược phẩm hay thực phẩm…)

Sinh viên xuất sắc được tạo điều kiện để được đi học tập, thực tập tại nước ngoài. Thùy Nhung và Tâm Vy – sinh viên xuất sắc của Khoa Công nghệ Sinh học tập và làm việc 03 tháng tại phòng thí nghiệm của Microbiology and Molecular Genetics của McGovern Medical School

Với sinh viên có đam mê nghiên cứu sâu về lĩnh vực, sinh viên TTU khoa Công Nghệ Sinh Học có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu tại các Viện/ Trung tâm nghiên cứu về Y – Sinh học; Nông & Lâm nghiệp; Thực phẩm; Thủy hải sản và Môi trường hoặc chuyên viên phòng xét nghiệm (tại Bệnh viện/ Trung tâm Pháp Y)

Nếu sinh viên có nguyện vọng sư phạm, sinh viên của Khoa Công Nghệ Sinh Học còn có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học quốc tế trong và ngoài nước. Hơn thế nữa, sinh viên có thể khởi nghiệp thành lập công ty về lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học với những kiến thức và cơ hội thực hành thực tế khi học tại Trường.

Khoa Công Nghệ Sinh Học (CNSH), tạo điều kiện tốt và toàn diện giúp sinh viên có thể tự tin làm việc cả trong và ngoài nước sau khi tốt nghiệp.

Tư vấn chi tiết: Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền thông – Đại học Tân Tạo
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Số điện thoại: (+84) 272 376 9216
Hotline: 0981 152 153 (zalo, instagram)
Facebook: https://www.facebook.com/tantaouniversity/

Ngôn Ngữ Anh

Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ Trường Đại học Tân Tạo – Mở Rộng Những Chân Trời Mới

Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ Trường Đại học Tân Tạo mong muốn trở thành Trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá, thông qua đào tạo thế hệ trẻ, tài năng, có trình độ học vấn cao, góp phần đổi mới việc dạy và học tại Việt Nam, và đưa tên tuổi Việt Nam trên trường thế giới. Thêm vào đó, Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ ra đời nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức về kĩ năng, ngôn ngữ và những trải nghiệm văn hóa cần thiết để sống, làm việc và thực hiện đổi mới trong môi trường nói tiếng Anh trên toàn cầu.

Chương trình đào tạo nhiều ưu thế vượt trội

Chương trình giảng dạy của Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ mang nét đột phá và bắt kịp với xu hướng của thời đại. Sinh viên được đào tạo theo mô hình Giáo dục Khai phóng để phát triển toàn diện về cả hai phương diện văn hóa và ngôn ngữ.

Chương trình đào tạo theo mô hình giáo dục khai phóng giúp sinh viên phát triển toàn diện về văn hóa và ngôn ngữ. 

Thêm vào đó, các môn học cốt lõi và trọng tâm từ các lĩnh vực Văn hóa – Văn chương, Biên – phiên dịch và Giảng dạy giúp sinh viên tiếp thu kiến thức chuẩn xác và sâu rộng nhất.

Hơn thế nữa, Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ còn tạo ra sự khác biệt ở chương trình giảng dạy so với các trường Đại học khác thông qua việc cập nhật những thông tin và kiến thức mới từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình giảng dạy và học tập luôn được cập nhật và đổi mới liên tục để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và sự phát triển của xã hội. Sinh viên còn được tiếp cận những nguồn tài liệu đa dạng, ứng dụng công nghệ và tận dụng được nguồn học liệu trong thời đại số hiện nay.

Giảng viên là người nước ngoài hoặc người Việt Nam tốt nghiệp ở nước ngoài.

Đặc biệt hơn đó chính là đội ngũ giảng viên đang trực tiếp giảng dạy. Giảng viên người bản ngữ hoặc người Việt Nam tốt nghiệp ở nước ngoài, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Cơ hội việc làm trong và ngoài nước

Được đào tạo toàn diện về cả kiến thức và phẩm chất, sinh viên của Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ có thể trở thành chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, khách sạn, ngoại giao, xuất nhập khẩu tại các cơ quan, công ty trong nước và quốc tế. Sinh viên của Khoa còn có thể thực hiện các công việc của một chuyên viên biên – phiên dịch công tác ở nhà xuất bản, văn phòng công chứng các hãng thông tấn, báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, ngân hàng, tập đoàn tài chính.

Sinh viên Khoa Nhân văn và Ngôn ngữa được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể học tập và làm việc tốt cả trong và ngoài nước, tạo cơ hội để nhận được nhiều học bổng có giá trị (Lê Thị Xuân Mai – Sinh viên Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ – xuất sắc nhận được học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ 2017).

Nếu có nguyện vọng theo công tác sư phạm, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể giảng dạy ngoại ngữ tại các trường phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ hoặc khởi nghiệp các dự án đào tạo tiếng Anh.

Đối với các nhà tuyển dụng, sinh viên của khoa Nhân văn & Ngôn ngữ có thể đảm nhận công tác thư kí, trợ lý đối ngoại trong các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, lãnh sự quán, các tổ chức phi chính phủ , các cơ quan công tác ngoại giao.

Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ, tạo điều kiện tốt và toàn diện giúp sinh viên có thể tự tin làm việc cả trong và ngoài nước sau khi tốt nghiệp.

Tư vấn chi tiết: Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền thông – Đại học Tân Tạo
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Số điện thoại: (+84) 272 376 9216
Hotline: 0981 152 153 (zalo, instagram)
Facebook: https://www.facebook.com/tantaouniversity/

Khoa Học Máy Tính

Khoa Kỹ thuật- ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Khoa Kỹ Thuật của trường Đại học Tân Tạo đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ thông tin và Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông. Với mục đích đó, Khoa Kỹ Thuật của trường Đại học Tân Tạo chú trọng đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn đầu xu thế về nghành khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo Artificial Intelligent (AI) trong thời kỳ đổi mới không ngừng của nghành công nghệ viễn thông.

Chương trình đào tạo với nhiều ưu thế vượt trội

Nhằm bắt kịp với xu hướng phát triển của thế giới trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, chương trình giảng dạy của Khoa Kỹ thuật luôn đổi mới và cập nhật liên tục. Khoa Kỹ thuật luôn tự hào là nơi đào tạo ngành dẫn đầu xu thế thông qua “Bằng cử nhân Khoa học Máy tính- định hướng về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo”.

Thêm vào đó, chương trình học tập linh động giúp sinh viên có thể xây dựng chương trình học phù hợp nhằm khám phá năng lực bản thân và tăng cường khả năng sáng tạo trong việc giải quyết công việc và các vấn đề trong cuộc sống.

Chương trình đào tạo của Khoa Kỹ thuật linh động nhằm giúp Sinh viên bắt kị xu hướng phát triển trong thời đại công nghệp 4.0.

Đội ngũ giảng viên giàu kiến thức, nhiệt tình giảng dạy và chia sẻ cho sinh viên những kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Các giảng viên khoa Kỹ Thuật là những giáo sư, tiến sĩ tốt nghiệp tại nước ngoài. Hơn nữa, các giảng viên luôn tương tác trực tiếp với các sinh viên trong tiết học, đồng thời truyền thụ văn hóa học thuật đa dạng giúp sinh viên có được kinh nghiệm quý báu trên con đường trở thành những kỹ sư tài năng trong tương lại.

Giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm.

Điểm sáng trên lĩnh vực học thuật của Khoa Kỹ Thuật đó là công bố hơn 80 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất, nói lên sự thành công của Khoa Kỹ thuật trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Hơn thế nữa, nguồn tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu của sinh viên còn được trợ cấp bởi các quỹ: NAFOSTED, USAID…. giúp sinh viên hoàn toàn chuyên tâm trong việc nghiên cứu và phát triển tư duy học thuật.

Không dừng lại ở việc tập trung cho các chương trình học thuật, Khoa Kỹ Thuật còn là nơi trang bị cho các bạn sinh viên những kỹ năng mềm, và tư duy chiến lược để khởi nghiệp ngay khi các bạn vừa mới ra trường.

Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên khoa Kĩ thuật có thể đảm nhận các vị trí trong các công ty công nghệ đa quốc gia cũng như các tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam (VD: Intel, Samsung, Viettel, TMA, FSoft, Vingroup, VinID, VinTech, VNG-Zing, Zalo…).

Sinh viên tốt nghiệp tự tin làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tư vấn, nghiên cứu tại bộ phận nghiên cứu & phát triển về đổi mới sáng tạo tại các công ty/tổ chức cũng là một trong những công việc các bạn có thể đảm nhận. Với những sinh viên có nguyện vọng tham gia công tác giảng dạy, Khoa Kỹ Thuật sẽ tạo điều kiện để các bạn trở thành những giảng viên nghiên cứu/giảng dạy tại các trường đại học/học viện tại Việt Nam và Quốc tế.

Khởi nghiệp về lĩnh vực thuộc Công nghệ thông tin, ứng dụng Internet vạn vật (IOT) trong các hoạt động của đời sống cũng là một lựa chọn tuyệt vời để các bạn thử thách bản thân mình và tích lũy kinh nghiệm để trở thành những nhà tỷ phú công nghệ tương lai như Elon Musk hay Jack Ma.

Với việc lựa chọn Khoa Kỹ thuật của Trường Đại học Tân Tạo, bạn sẽ luôn vững tin để trở thành một kỹ sư tương lai, có khả năng làm việc trong môi trường đầy cạnh tranh và luôn thay đổi, cả trong nước và Quốc tế.

Tư vấn chi tiết: Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền thông – Đại học Tân Tạo
Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Số điện thoại: (+84) 272 376 9216
Hotline: 0981 152 153 (zalo, instagram)
Facebook: https://www.facebook.com/tantaouniversity/

Continue reading “Khoa Học Máy Tính”

Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm

VỀ CHÚNG TÔI


NƠI ĐẦU TƯ TỐT CHO TƯƠNG LAI

Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học trình độ ĐH, hệ chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Ngôn ngữ đào tạo: Song ngữ (Anh-Việt) theo chuẩn Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm được mời từ các trường ĐH uy tín trong cả nước, nước ngoài (Hoa Kỳ) và các bệnh viên lớn tại TpHCM.

Bên cạnh đó, TTU còn trang bị các phòng học hiện đại, các trang thiết bị thực hành tiên tiến để áp ứng yêu cầu VỮNG LÝ THUYẾT – GIỎI THỰC HÀNH dành cho sinh viên theo học tại Khoa Điều Dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm y hoc. Hai tuần trước, TTU và Texas Women University đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và lâu dài trong việc giảng dạy cho sinh viên tại Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Cũng tương tự như Khoa Y, sinh viên Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học có thể tham gia thực tập trải nghiệm thực tế tại các BV lớn tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

ƯU THẾ VƯỢT TRỘI

 1. Đảm bao khung chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nâng cao và mở rộng kỹ năng thực hành; y đức cho sinh viên là những ưu tiêu hàng đầu của Khoa.
 2. Chương trình Điều Dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học của Trường ĐH Tân Tạo thực hiện với chương trình song ngữ (Anh-Việt). Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, yêu nghề. Mục tiêu của TTU là cung cấp bằng tốt nghiệp kép của Mỹ và Việt Nam để sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng có thể thi và vượt qua kỳ thi NCLEX (còn được gọi là Kỳ thi cấp phép của hội đồng quốc gia).
 3. Đào tạo Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm y học chất lượng cao có khả năng làm việc được trong môi trường quốc tế.
 4. Sinh viên sẽ được chú trọng thực hành tại Trung tâm mô phỏng và các cơ sở thực hành tại bệnh viện với các chuyên gia có nhiều kinh nhiệm.
 5. Ngoài ra sinh viên có nhiều cơ hội tham gia những hội thảo chuyên đề, các khóa học rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm tại Trường.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 

Đối tượngĐiều kiện xétCác ngành: Y đa khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học
Đối tượng 1Kết quả học bạ THPT.Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học: Xếp loại học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét TN>=6.5.
Kết quả thi TN THPT.Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định sau khi thi TN THPT năm 2020.
KQ kỳ thi đánh giá năng lực từ các Trường ĐH có đào tạo nhóm ngành SK.Trường ĐH Tân Tạo xét tuyển với các thí sinh đã trải qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào của một trong các trường ĐH có đào tạo nhóm ngành khoa học sức khỏe mà không trúng tuyển vào các Trường có tổ chức kỳ thi riêng theo qui định của Bộ GD&ĐT. Xét tuyển các thí sinh đã có kết quả thi và đảm bảo tiêu chí:

 • Thí sinh có đủ điều kiện dự thi THPT năm 2020 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có bằng Tốt nghiệp THPT.
 • Tổng điểm bài thi >= 550 điểm.
 • Đạt phỏng vấn.
 • Thời gian xét tuyển: Từ ngày 16/6/2020.
Đối tượng 2GPA 3 năm THPT.Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học: GPA 3 năm THPT đạt từ 2.0 trở lên.
Đối tượng 3Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ.Có bằng ĐH, Th.S của một ngành học bất kỳ; hoặc có bằng CĐ ngành Y tế từ loại Khá trở lên.

TRUYỀN THÔNG NÓI VỀ KHOA

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 1. Sinh viên ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học sau tốt nghiệp sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng tốt nhu cầu làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài nước.
 2. Có cơ hội sống và làm việc tại các nước có nhu cầu cung cấp Điều dưỡng chất lượng cao như Nhật Bản, CH Liên bang Đức, Hoa Kỳ…
 3. Nhiều cơ hội học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại Việt Nam và các quốc gia phát triển trên thế giới.
 4. Đặc biệt có cơ hội tham gia thi chứng chỉ hành nghề tại Mỹ – NCLEX (còn được gọi là Kỳ thi cấp phép của hội đồng quốc gia và Kỳ thi kỹ thuật viên y tế).

Tư vấn chi tiết: Phòng Tư vấn Tuyển sinh – Truyền thông – Đại học Tân Tạo Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Đức Hòa, Tỉnh Long An Số điện thoại: (+84) 272 376 9216 Hotline: 0981 152 153 (zalo, instagram) Facebook: https://www.facebook.com/tantaouniversity/