CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

ÁP DỤNG CHO HỌC SINH THPT TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021
—————-

Được sự đồng ý và ủy quyền của Hội đồng trường trường Đại học Tân Tạo và Quỹ học bổng ITA, Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo thông báo chính sách học phí và học bổng áp dụng cho học sinh các trường THPT trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo (TTU) như sau:

 Học phí

Đối tượng Học phí ngành Y đa khoa Học phí các ngành khác
Học sinh trúng tuyển vào TTU năm 2021150.000.000 đồng / năm học Học phí này không tăng trong 6 năm của khóa học. 1.300.000 VNĐ / tín chỉ lý thuyết; 1.950.000 VNĐ / tín chỉ thực hành. Bình quân 40.000.000 VNĐ / năm. Học phí này không tăng trong 4 năm của khóa học.

Chính sách học bổng áp dụng cho sv trúng tuyển vào TTU năm 2021

. . .

Học bổng 100 %Học bổng 50 %Học bổng 30 %Học bổng 25 %
HS trúng tuyển vào TTU năm 2021, thuộc một trong các diện sau đây được xét hưởng học bổng 100% – tương đương 100 % học phí:HS trúng tuyển vào TTU năm 2021, thuộc một trong các diện sau đây được xét hưởng học bổng 50% – tương đương 50 % học phí:HS trúng tuyển vào TTU năm 2021, thuộc một trong các diện sau đây được xét hưởng học bổng 30% – tương đương 30 % học phí:HS trúng tuyển vào TTU năm 2021, thuộc diện sau đây được xét hưởng học bổng 25% – tương đương 25% học phí:
Tiêu chuẩn hưởng học bổng ngành Y đa khoa
1a. HS đạt giải I, II, III, KK HSG cấp quốc gia các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên.2a. HS đạt giải III, KK HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên.3a. Học sinh là cháu ruột của cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên (gọi là Bác, Chú, Cô, Cậu, Dì) đang làm việc cho các trường học, các công ty của Tập đoàn Tân Tạo, trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 30 % trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (6 năm)4a. Tất cả học sinh trúng tuyển vào ngành Y đa khoa trong tháng 7 năm 2021 đều được xét hưởng học bổng 25% – tương đương 25 % học phí trong năm học đầu tiên.
1b. HS đạt giải I, II HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên.2b. HS có tổng số điểm thi TN THPT 3 môn theo các tổ hợp xét tuyển vào ngành y đa khoa đạt từ 21,00 – 22,90 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên.3b. Học sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 30% trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (6 năm)
1c. HS có tổng số điểm thi TN THPT 3 môn theo các tổ hợp xét tuyển vào ngành y đa khoa của TTU đạt từ 23,00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên.
2c. HS xếp loại học lực GIỎI ba năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 và phỏng vấn được học bổng 50 % năm học đầu tiên.3c. Học sinh là con ruột, em ruột của giáo viên trên cả nước trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 30% trong suốt các năm của khóa học tại trường Đại học Tân Tạo (6 năm)
 2d. Học sinh là con ruột, cháu ngoại ruột, cháu nội ruột của cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên đang làm việc cho các trường học, các công ty của Tập đoàn Tân Tạo, trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 50 % trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (6 năm)
Các tổ hợp xét tuyển vào khối ngành sức khỏe (y đa khoa, điều dưỡng, KTXNYH): TH 1: Toán, Hóa, Sinh – TH 2: Toán, Lý, Hóa – TH 3: Toán, Tiếng Anh, Sinh – TH 4: Toán, Tiếng Anh, Hóa học.
Tiêu chuẩn hưởng học bổng các ngành khác: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học.
1d. Học sinh đạt giải I, II, III, KK HSG cấp quốc gia hoặc đạt giải I, II HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên.2e. Học sinh đạt giải III, KK HSG cấp tỉnh các môn văn hóa và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên.3d. Học sinh là cháu ruột của cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên (gọi là Bác, Chú, Cô, Cậu, Dì) đang làm việc cho các trường học, các công ty của Tập đoàn Tân Tạo, trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 30 % trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (4 năm)4b. Tất cả học sinh trúng tuyển vào các ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học trong tháng 7 năm 2021 đều được xét hưởng học bổng 25 % – tương đương 25 % học phí trong năm học đầu tiên.
2f. Học sinh có tổng số điểm thi TN THPT 3 môn theo các tổ hợp xét tuyển vào các ngành (trừ ngành Y đa khoa) đạt từ 18,0 – 19,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được học bổng 50% năm học đầu tiên.3e. Học sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 30% trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (4 năm)
1e. Học sinh có tổng số điểm thi TN THPT 3 môn theo các tổ hợp xét tuyển vào các ngành (trừ ngành Y đa khoa) đạt từ 20,00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực) và phỏng vấn được học bổng 100% năm học đầu tiên.
2g. HS xếp loại học lực KHÁ, GIỎI năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 và phỏng vấn được học bổng 50 % năm học đầu tiên.3f. Học sinh là con ruột, em ruột của giáo viên trên cả nước trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 30% trong suốt các năm của khóa học tại trường Đại học Tân Tạo (4 năm)
2h. Học sinh là con ruột, cháu ngoại ruột, cháu nội ruột của cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên đang làm việc cho các trường học, các công ty của Tập đoàn Tân Tạo, trúng tuyển đại học năm 2021 vào trường Đại học Tân Tạo được hưởng học bổng 50 % trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (4 năm)
Các tổ hợp xét tuyển vào các ngành của TTU (trừ khối ngành sức khỏe): TH 1: Toán, Hóa, Sinh – TH 2: Toán, Lý, Hóa – TH 3: Toán, Tiếng Anh, Sinh – TH 4: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

. . .

Học sinh thuộc đối tượng con gia đình nghèo, đạt cả 3 điều kiện sau đây được hưởng học bổng đặc biệt 25 %, tương đương 25 % học phí trong suốt cả khóa học (6 năm học ngành y đa khoa, 4 năm học các ngành khác): Học sinh con ruột của những người gia đình có sổ hộ nghèo; hoặc học sinh con ruột của những người gia đình nghèo, được chính quyền địa phương xác nhận thuộc hộ gia đình không đủ điều kiện về kinh tế để lo cho con đi học đại học. Ba năm học lớp 10, 11, 12 bậc THPT được xếp loại Học lực và Hạnh kiểm từ KHÁ trở lên. Đủ điều kiện dự tuyển và phỏng vấn trúng tuyển vào TTU năm 2021.

. . .

Kể từ năm học thứ hai trở về sau, sinh viên đạt điểm GPA từ 3.5 trở lên và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường sẽ được các Khoa căn cứ vào kết quả học tập (GPA) và phòng Sinh viên vụ căn cứ vào sự rèn luyện, tham gia các hoạt động của sinh viên trong học kỳ trước để xem xét, đề xuất cho sinh viên được hưởng học bổng cho học kỳ kế tiếp ở các mức 25%, 50%, 75%, 100 % tùy theo điểm GPA mà sinh viên đạt được. IV. Chính sách cho sinh viên vay không tính lãi để nộp học phí Tất cả sinh viên, nếu từ năm thứ hai không đạt được học bổng, không có môn học nào bị điểm dưới trung bình, điểm GPA đạt từ 3.0 trở lên, nếu có đơn xin vay, Hiệu trưởng và Chủ tịch Quỹ ITA sẽ xem xét cho các sinh viên này được vay không tính lãi để đóng học phí.

Học phí học bổng

Dành cho học sinh có hậu khẩu tại tỉnh Long An và học sinh là con, em của giáo viên 

Nộp đơn trực tuyến Hotline: (0272) 377 5995 - 0981 152 153