CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG TTS

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG TTS

CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH ÁP DỤNG RIÊNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC TÂN TẠO (TTS) TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC NĂM 2023
 

(Kèm theo QĐ số: 26 /QĐ-ĐHTT.23 ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Tạo)

  1. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ
  1. Đối tượng: Học sinh Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo (HS TTS) trúng tuyển và nhập học tại TTU năm 2023.
  2. Điều kiện xét:
  • Học sinh TTS có học lực đạt từ loại Giỏi trở lên cả 3 năm học 10, 11, 12 sẽ được giảm 70% học phí trong suốt khóa học.

Mức học phí chính thức sau áp dụng giảm 70%:

Ngành đào tạo

Học phí

Thời gian

đào tạo (năm)

1. Ngành Y Khoa

Bình quân 45.000.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 6 năm của khóa học

6

2. Điều dưỡng

3. Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Bình quân 12.000.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 4 năm của khóa học

4

Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh

(Cử nhân tài năng):

4. Quản trị kinh doanh

5. Kinh doanh quốc tế

6. Kế toán

7. Tài chính Ngân hàng

8. Khoa học máy tính

9. Công nghệ sinh học

10. Ngôn ngữ Anh

Bình quân 12.000.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 4 năm của khóa học

 

4

Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt:

4. Quản trị kinh doanh

5. Kinh doanh quốc tế

6. Kế toán

7. Tài chính Ngân hàng

8. Khoa học máy tính

9. Công nghệ sinh học

Bình quân 7.500.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 4 năm của khóa học

 

4

  • Học sinh TTS có học lực đạt từ loại Khá trở lên cả 3 năm học 10, 11, 12 sẽ được giảm 50% học phí trong suốt khóa học (áp dụng cho ngành Y Khoa).

Mức học phí chính thức sau áp dụng giảm 50%:

Ngành đào tạo

Học phí

Thời gian

đào tạo (năm)

1. Ngành Y Khoa

Bình quân 75.000.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 6 năm của khóa học

6

  • Học sinh TTS trúng tuyển nhập học TTU sẽ được giảm 50% học phí trong suốt khóa học (Trừ ngành Y Khoa)

Mức học phí chính thức sau áp dụng giảm 50%:

Ngành đào tạo

Học phí

Thời gian

đào tạo (năm)

1. Điều dưỡng

2. Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Bình quân 20.000.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 4 năm của khóa học

4

Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh

(Cử nhân tài năng):

3. Quản trị kinh doanh

4. Kinh doanh quốc tế

5. Kế toán

6. Tài chính Ngân hàng

7. Khoa học máy tính

8. Công nghệ sinh học

9. Ngôn ngữ Anh

Bình quân 20.000.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 4 năm của khóa học

 

4

Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt:

3. Quản trị kinh doanh

4. Kinh doanh quốc tế

5. Kế toán

6. Tài chính Ngân hàng

7. Khoa học máy tính

8. Công nghệ sinh học

Bình quân 12.500.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 4 năm của khóa học

 

4

  • Học sinh TTS trúng tuyển nhập học ngành Y Khoa TTU sẽ được giảm 50 triệu tiền học phí hằng trong suốt khóa học

Mức học phí chính thức sau áp dụng giảm 50 triệu:

Ngành đào tạo

Học phí

Thời gian

đào tạo (năm)

1. Ngành Y Khoa

Bình quân 100.000.000 VNĐ/năm

và không tăng trong 6 năm của khóa học

6

  1. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH

Học sinh TTS đạt các thành tích cao trong quá trình học tập tại bậc THPT sẽ được xét giảm 100% học phí năm đầu tiên:

STT

ĐIỀU KIỆN

MỨC XÉT

NGÀNH

HIỆU LỰC

1

HS TTS đạt giải học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia hoặc cấp tỉnh

100%

Tất cả các ngành

Năm đầu tiên

2

HS TTS có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT QG 3 môn tổ hợp từ 23 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên)

Y Khoa

Năm đầu tiên

3

HS TTS có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT QG 3 môn tổ hợp từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên)

Các ngành khác

(Trừ Y Khoa)

Năm đầu tiên

Lưu ý: Tất cả chính sách học phí và học bổng nêu trên không bao gồm các môn Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng & An ninh, Chương trình đào tạo Kỹ năng mềm và Luyện thi USMLE.

C. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CÁC NĂM HỌC SAU

Kể từ năm học thứ hai trở về sau, sinh viên đạt điểm GPA từ 3.5 trở lên và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường sẽ được các Khoa căn cứ vào kết quả học tập (GPA) và phòng Công tác sinh viên và Hợp tác Doanh nghiệp căn cứ vào sự rèn luyện, tham gia các hoạt động của sinh viên trong học kỳ trước để xem xét, đề xuất cho sinh viên được hưởng học bổng cho học kỳ kế tiếp ở các 50%, 75%, 100 % tùy theo điểm GPA mà sinh viên đạt được.

D. CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN VAY KHÔNG TÍNH LÃI ĐỂ NỘP HỌC PHÍ

Tất cả sinh viên, nếu từ năm thứ hai không đạt được học bổng, không có môn học nào bị điểm dưới trung bình, điểm GPA đạt từ 3.0 trở lên, nếu có đơn xin vay, Hội đồng Học bổng và Chủ tịch Quỹ ITA sẽ xem xét cho các sinh viên này được vay không tính lãi để đóng học phí.

 Xem file PDF Chính Sách Học Phí và Học Bổng TTS

Nộp đơn trực tuyến Hotline: (0272) 377 5995 - 0981 152 153