NƠI KHAI PHÓNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU

TẠI SAO CHỌN TTU

Triết lý Giáo dục khai phóng Hoa Kỳ
Triết lý Giáo dục khai phóng Hoa Kỳ

Chương trình đào tạo theo triết lý giáo dục khai phóng Liberal Arts phát triển nền tảng kiến thức đa chiều và tăng cường khả năng lựa chọn cho sinh viên.

Chương trình đào tạo chú trọng Tiếng Anh
Chương trình đào tạo chú trọng Tiếng Anh

Áp dụng và điều chỉnh chương trình đào tạo từ Đại học Duke, Đại học Rice Hoa Kỳ, chú trọng xây dựng nền tảng và bảo đảm trình độ Tiếng Anh khi ra trường.

Đội ngũ Giảng viên tốt nghiệp nước ngoài
Đội ngũ Giảng viên tốt nghiệp nước ngoài

Giảng viên là thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài với trình độ chuyên môn cao, tâm huyết và luôn đồng hành cùng sinh viên.

Trải nghiệm học tập thực tế
Trải nghiệm học tập thực tế

Môi trường học tập hiện đại và nhiều trải nghiệm thực tế thông qua hoạt động kiến tập, thực hành tham quan doanh nghiệp ngày từ năm học đầu tiên.

Đảm bảo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp
Đảm bảo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp

Được giới thiệu việc làm tại KCN Tân Đức và Tân Tạo. Nhiều sinh viên tốt nghiệp làm ở các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia với lương từ 1000USD/tháng.

Học phí & học bổng ưu đãi
Học phí & học bổng ưu đãi

Chính sách giảm học phí, các học bổng tuyển sinh năm đầu, học bổng tài năng toàn phần và hỗ trợ vay tài chính cho sinh viên.

THÀNH CÔNG CỦA SINH VIÊN TTU

Students are offered jobs at Tan Tao Group with competitive income. However, Tan Tao University encourages its students to seek job opportunities in large corporations to prove their abilities after being trained in a high quality environment. The first course of TTU has many students who have jobs at multinational companies.

100%

Graduates have jobs

75%

Students get a job during their internship

89%

Worked with salaries above $ 1000

ADMISSION INFORMATION

Admission information

Update information you need to know about this year's Tan Tao University enrollment

Học phí và học bổng

Bring many attractive policies and scholarships

Instructions for filing

Requirements for records, instructions on how to submit applications

Online Admission

Steps to apply for admission, Instructions on how to enroll online

Give you the best choice

EDUCATION PROGRAM

SCHOOL OF MEDICINE

Faculty of Medicine is one of the strong faculties of Tan Tao University. Faculty of Medicine was born, focusing on training in general medicine according to US standards. The most important goal is to create a modern mining environment, ...

DEPARTMENT OF ECONOMICS & B.A

To train bachelors with political, ethical and good health and social responsibility while at the same time mastering the basic knowledge of economics, management, society and humanities.

School of Biotechnology

The training produces bachelors and engineers who can understand, develop and apply knowledge and create valuable products from the Biotechnology field to enhance the quality of life.

School of Languages

To train the young, talented and highly educated generation, contribute to the innovation of teaching and learning in Vietnam, and bring Vietnam's name to the world.

School of Information Technology

Training to create high-quality human resources to lead the trend in data science and Artificial Intelligence (AI) in the period of constant innovation of the telecommunications industry.

WE MAKE A DIFFERENCE

CHÀO MỪNG BẠN GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN TÂN TẠO

Register now
Nộp đơn trực tuyến Hotline: (0272) 377 5995 - 0981 152 153