TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN HỌC BẠ + ĐIỂM THI THPT
NHẬN HỒ SƠ TUYỂN THẲNG TỪ NGÀY 20/5/2016
( TỶ LỆ TUYỂN THẲNG KHOẢNG 50% CHỈ TIÊU TUYỂN SINH )
NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC 2016 NỘP HỒ SƠ TUYỂN THẲNG ĐỐI TƯỢNG 1 NỘP HỒ SƠ TUYỂN THẲNG ĐỐI TƯỢNG 2 NỘP HỒ SƠ TUYỂN THẲNG ĐỐI TƯỢNG 3
NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC 2016 NỘP HỒ SƠ TUYỂN THẲNG ĐỐI TƯỢNG 1