CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH

DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC NĂM 2021

(Kèm theo QĐ số: 1607/QĐ-TTU.21 ngày 16/07/2021 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Tạo)

A. CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ

 1. Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo năm 2021
 2. Điều kiện xét:

Sinh viên (SV) trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo (TTU) năm 2021 được xét giảm học phí nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

STT

ĐIỀU KIỆN

MỨC XÉT

NGÀNH

HIỆU LỰC

1

SV là con, anh/chị/em, cháu nội/cháu ngoại của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo

50%

Tất cả các ngành đào tạo tại TTU

Suốt khóa học

2

SV là cháu (gọi là Bác, Chú, Cô, Cậu, Dì) của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho Tập đoàn Tân Tạo

30%

Suốt khóa học

3

SV có hộ khẩu tại tỉnh Long An hoặc tốt nghiệp tại các Trường THPT tại Long An

30%

Suốt khóa học

4

SV là con, em của giáo viên trên cả nước

30%

Suốt khóa học

5

SV là con, em của cán bộ y tế của những bệnh viện thực hành có sinh viên Khoa Y của TTU thực tập

30%

Suốt khóa học

6

SV thuộc đối tượng con gia đình nghèo (Có số hộ nghèo hoặc được chính quyền xác nhận thuộc hộ gia đình không đủ điều kiện kinh tế để con đi học ĐH) đạt Học lực và Hạnh kiểm ba năm 10, 11, 12 từ KHÁ trở lên

25%

Suốt khóa học

7

SV trúng tuyển nhập học TTU trong tháng 7/2021

25%

Năm đầu tiên

* Khóa học: 6 năm đối với ngành Y khoa; 4 năm đối với các ngành khác

 

B. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH:

 1. Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo năm 2021
 2. Điều kiện xét:

SV trúng tuyển nhập học tại Trường Đại học Tân Tạo (TTU) năm 2021 được xét học bổng nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau

STT

ĐIỀU KIỆN

MỨC XÉT

NGÀNH

HIỆU LỰC

1

SV đạt giải HSG cấp Quốc tế, cấp Quốc gia hoặc cấp Tỉnh

100%

Tất cả các ngành đào tạo tại TTU

Năm đầu tiên

2

Xếp học lực GIỎI ba năm học 10, 11,12

75%

3

SV có thành tích, khen thưởng trong NCKH, thể dục thể thao, hoạt động văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên

Theo đề xuất (thấp nhất 30%)

4

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 23 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

100%

Y khoa

5

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 21 điểm – 22,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

50%

6

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

100%

Các Ngành khác

7

Tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm – 19,9 điểm (không tính điểm ưu tiên, khu vực)

50%

8

Xếp học lực KHÁ, GIỎI ba năm học 10, 11, 12

50%

* Tổ hợp xét tuyển:

1. Ngành Y Khoa, Điều dưỡng và Kỹ Thuật xét nghiệm y học:

 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học.

2. Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học và Ngôn ngữ Anh:

 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
 • Tổ hợp xét tuyển D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

C. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN:

 1. Học phí xét giảm và xét học bổng căn cứ vào học phí từng học kỳ của SV;
 2. SV được xét tối đa đồng thời 01 chính sách giảm học phí và 01 chính sách học bổng (chỉ áp dụng mức xét cao nhất nếu SV đáp ứng được nhiều điều kiện trong từng chính sách);
 3. Trường hợp SV được xét đồng thời chính sách giảm học phí và chính sách học bổng:
  • Áp dụng chính sách giảm học phí trước
  • Áp dụng chính sách học bổng trên mức học phí đã được giảm
 4. Các quan hệ nhân thân được xác định theo quy định của pháp luật;
 5. Trường hợp thân nhân SV không còn làm việc tại Tập đoàn Tân Tạo sau khi SV nhập học thì chính sách SV đạt được vẫn sẽ duy trì tiếp trong 01 năm sau đó.

Tải file pdf chính sách học phí học bổng

 

 

Học phí học bổng

Dành cho học sinh có hậu khẩu tại tỉnh Long An và học sinh là con, em của giáo viên 

Chính sách học bổng 30 % dành cho sinh viên là con, em của cán bộ Y tế

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

DÀNH CHO SINH VIÊN LÀ CON, EM CỦA CÁN BỘ Y TẾ

CỦA NHỮNG BỆNH VIỆN THỰC HÀNH CÓ SINH VIÊN KHOA Y CỦA TTU THỰC TẬP

Được sự đồng ý và ủy quyền của Hội đồng trường trường Đại học Tân Tạo và Quỹ học bổng ITA, Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo thông báo chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên TTU, là con em của cán bộ y tế của những bệnh viện thực hành có sinh viên y khoa của TTU thực tập như sau:

 1. Sinh viên TTU là con ruột, em ruột của cán bộ y tế đang làm việc tại những bệnh viện thực hành có sinh viên khoa Y của TTU thực tập được hưởng học bổng 30 % (tương đương 30 % học phí được giảm) trong suốt các năm của khóa học tại Trường Đại học Tân Tạo (6 năm y đa khoa, 4 năm các ngành khác).
 2. Vào mỗi đầu năm học, sinh viên thuộc đối tượng trên đây làm đơn xin hưởng học bổng, đơn xin có xác nhận của Bệnh viện sinh viên là con ruột (em ruột) của cán bộ y tế hiện đang làm việc tại bệnh viện thực hành có sinh viên khoa Y của TTU thực tập, nộp đơn theo thông báo của Nhà trường để Hội đồng xét học bổng của Trường xem xét và trình Quỹ học bổng ITA quyết định.
 1. Chính sách học bổng này được thực hiện từ năm học 2021-2022 đến khi có thông báo mới.

Đối tượng được nhận chính sách này là: áp dụng cho sinh viên trúng tuyển năm học 2021

Chính sách học bổng này có thể chấm dứt bất cứ khi nào khi xét thấy cần thiết.

Tải file Chính sách học bổng 30 % dành cho sinh viên là con, em của cán bộ Y tế
Tải file thông báo học phí học bổng TTU 2021(PDF)
Tải file chính sách học phí học bổng dành cho học sinh có hậu khẩu tại tỉnh Long An và học sinh là con, em của giáo viên (PDF)